Luke 10

LXX_WH(i)
    1 G3326 PREP μετα G1161 CONJ δε G5023 D-APN ταυτα G322 [G5656] V-AAI-3S ανεδειξεν G3588 T-NSM ο G2962 N-NSM κυριος G2087 A-APM ετερους G1440 A-NUI εβδομηκοντα G1417 A-NUI " δυο " G2532 CONJ και G649 [G5656] V-AAI-3S απεστειλεν G846 P-APM αυτους G303 PREP ανα G1417 A-NUI δυο G1417 A-NUI " δυο " G4253 PREP προ G4383 N-GSN προσωπου G846 P-GSM αυτου G1519 PREP εις G3956 A-ASF πασαν G4172 N-ASF πολιν G2532 CONJ και G5117 N-ASM τοπον   G3739 ου G3757 ADV G3195 [G5707] V-IAI-3S-ATT ημελλεν G846 P-NSM αυτος G2064 [G5738] V-PNN ερχεσθαι
    2 G3004 [G5707] V-IAI-3S ελεγεν G1161 CONJ δε G4314 PREP προς G846 P-APM αυτους G3588 T-NSM ο G3303 PRT μεν G2326 N-NSM θερισμος G4183 A-NSM πολυς G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G2040 N-NPM εργαται G3641 A-NPM ολιγοι G1189 [G5676] V-AOM-2P δεηθητε G3767 CONJ ουν G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου G3588 T-GSM του G2326 N-GSM θερισμου G3704 ADV οπως G2040 N-APM εργατας G1544 [G5632] V-2AAS-3S εκβαλη G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2326 N-ASM θερισμον G846 P-GSM αυτου
    3 G5217 [G5720] V-PAM-2P υπαγετε G2400 [G5628] V-2AAM-2S ιδου G649 [G5719] V-PAI-1S αποστελλω G5209 P-2AP υμας G5613 ADV ως G704 N-APM αρνας G1722 PREP εν G3319 A-DSN μεσω G3074 N-GPM λυκων
    4 G3361 PRT-N μη G941 [G5720] V-PAM-2P βασταζετε G905 N-ASN βαλλαντιον G3361 PRT-N μη G4082 N-ASF πηραν G3361 PRT-N μη G5266 N-APN υποδηματα G2532 CONJ και G3367 A-ASM μηδενα G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G3598 N-ASF οδον G782 [G5667] V-ADS-2P ασπασησθε
    5 G1519 PREP εις G3739 R-ASF ην G1161 CONJ δ G302 PRT αν G1525 [G5632] V-2AAS-2P εισελθητε G3614 N-ASF οικιαν G4412 ADV πρωτον G3004 [G5720] V-PAM-2P λεγετε G1515 N-NSF ειρηνη G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G5129 D-DSM τουτω
    6 G2532 CONJ και G1437 COND εαν G1563 ADV εκει G1510 [G5753] V-PXS-3S η G5207 N-NSM υιος G1515 N-GSF ειρηνης G1879 [G5695] V-FDI-3S επαναπαησεται G1909 PREP επ G846 P-ASM αυτον G3588 T-NSF η G1515 N-NSF ειρηνη G5216 P-2GP υμων G1487 COND ει G1161 CONJ δε G3361 PRT-N μη G1065 PRT γε G1909 PREP εφ G5209 P-2AP υμας G344 [G5692] V-FAI-3S ανακαμψει
    7 G1722 PREP εν G846 P-DSF αυτη G1161 CONJ δε G3588 T-DSF τη G3614 N-DSF οικια G3306 [G5720] V-PAM-2P μενετε G2068 [G5723] V-PAP-NPM εσθιοντες G2532 CONJ και G4095 [G5723] V-PAP-NPM πινοντες G3588 T-APN τα G3844 PREP παρ G846 P-GPM αυτων G514 A-NSM αξιος G1063 CONJ γαρ G3588 T-NSM ο G2040 N-NSM εργατης G3588 T-GSM του G3408 N-GSM μισθου G846 P-GSM αυτου G3361 PRT-N μη G3327 [G5720] V-PAM-2P μεταβαινετε G1537 PREP εξ G3614 N-GSF οικιας G1519 PREP εις G3614 N-ASF οικιαν
    8 G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3739 R-ASF ην G302 PRT αν G4172 N-ASF πολιν G1525 [G5741] V-PNS-2P εισερχησθε G2532 CONJ και G1209 [G5741] V-PNS-3P δεχωνται G5209 P-2AP υμας G2068 [G5720] V-PAM-2P εσθιετε G3588 T-APN τα G3908 [G5746] V-PPP-APN παρατιθεμενα G5213 P-2DP υμιν
    9 G2532 CONJ και G2323 [G5720] V-PAM-2P θεραπευετε G3588 T-APM τους G1722 PREP εν G846 P-DSF αυτη G772 A-APM ασθενεις G2532 CONJ και G3004 [G5720] V-PAM-2P λεγετε G846 P-DPM αυτοις G1448 [G5758] V-RAI-3S ηγγικεν G1909 PREP εφ G5209 P-2AP υμας G3588 T-NSF η G932 N-NSF βασιλεια G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου
    10 G1519 PREP εις G3739 R-ASF ην G1161 CONJ δ G302 PRT αν G4172 N-ASF πολιν G1525 [G5632] V-2AAS-2P εισελθητε G2532 CONJ και G3361 PRT-N μη G1209 [G5741] V-PNS-3P δεχωνται G5209 P-2AP υμας G1831 [G5631] V-2AAP-NPM εξελθοντες G1519 PREP εις G3588 T-APF τας G4113 N-APF πλατειας G846 P-GSF αυτης G2036 [G5628] V-2AAM-2P ειπατε
    11 G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G2868 N-ASM κονιορτον G3588 T-ASM τον G2853 [G5685] V-APP-ASM κολληθεντα G2254 P-1DP ημιν G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G4172 N-GSF πολεως G5216 P-2GP υμων G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G631 [G5731] V-PMI-1P απομασσομεθα G5213 P-2DP υμιν G4133 ADV πλην G5124 D-ASN τουτο G1097 [G5720] V-PAM-2P γινωσκετε G3754 CONJ οτι G1448 [G5758] V-RAI-3S ηγγικεν G3588 T-NSF η G932 N-NSF βασιλεια G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου
    12 G3004 [G5719] V-PAI-1S λεγω G5213 P-2DP υμιν G3754 CONJ οτι G4670 N-DPN σοδομοις G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G1565 D-DSF εκεινη G414 A-NSN-C ανεκτοτερον G2071 [G5704] V-FXI-3S εσται G2228 PRT η G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G1565 D-DSF εκεινη
    13 G3759 INJ ουαι G4671 P-2DS σοι G5523 N-PRI χοραζιν G3759 INJ ουαι G4671 P-2DS σοι G966 N-PRI βηθσαιδα G3754 CONJ οτι G1487 COND ει G1722 PREP εν G5184 N-DSF τυρω G2532 CONJ και G4605 N-DSF σιδωνι G1096 [G5675] V-AOI-3P εγενηθησαν G3588 T-NPF αι G1411 N-NPF δυναμεις G3588 T-NPF αι G1096 [G5637] V-2ADP-NPF γενομεναι G1722 PREP εν G5213 P-2DP υμιν G3819 ADV παλαι G302 PRT αν G1722 PREP εν G4526 N-DSM σακκω G2532 CONJ και G4700 N-DSM σποδω G2521 [G5740] V-PNP-NPM καθημενοι G3340 [G5656] V-AAI-3P μετενοησαν
    14 G4133 ADV πλην G5184 N-DSF τυρω G2532 CONJ και G4605 N-DSF σιδωνι G414 A-NSN-C ανεκτοτερον G2071 [G5704] V-FXI-3S εσται G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2920 N-DSF κρισει G2228 PRT η G5213 P-2DP υμιν
    15 G2532 CONJ και G4771 P-2NS συ G2584 N-PRI καφαρναουμ G3361 PRT-N μη G2193 CONJ εως G3772 N-GSM ουρανου G5312 [G5701] V-FPI-2S υψωθηση G2193 CONJ εως G3588 T-GSM του G86 N-GSM αδου G2597 [G5695] V-FDI-2S καταβηση
    16 G3588 T-NSM ο G191 [G5723] V-PAP-NSM ακουων G5216 P-2GP υμων G1700 P-1GS εμου G191 [G5719] V-PAI-3S ακουει G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G114 [G5723] V-PAP-NSM αθετων G5209 P-2AP υμας G1691 P-1AS εμε G114 [G5719] V-PAI-3S αθετει G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G1691 P-1AS εμε G114 [G5723] V-PAP-NSM αθετων G114 [G5719] V-PAI-3S αθετει G3588 T-ASM τον G649 [G5660] V-AAP-ASM αποστειλαντα G3165 P-1AS με
    17 G5290 [G5656] V-AAI-3P υπεστρεψαν G1161 CONJ δε G3588 T-NPM οι G1440 A-NUI εβδομηκοντα G1417 A-NUI " δυο " G3326 PREP μετα G5479 N-GSF χαρας G3004 [G5723] V-PAP-NPM λεγοντες G2962 N-VSM κυριε G2532 CONJ και G3588 T-NPN τα G1140 N-NPN δαιμονια G5293 [G5743] V-PPI-3S υποτασσεται G2254 P-1DP ημιν G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G3686 N-DSN ονοματι G4675 P-2GS σου
    18 G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G1161 CONJ δε G846 P-DPM αυτοις G2334 [G5707] V-IAI-1P εθεωρουν G3588 T-ASM τον G4567 N-ASM σαταναν G5613 ADV ως G796 N-ASF αστραπην G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G4098 [G5631] V-2AAP-ASM πεσοντα
    19 G2400 [G5628] V-2AAM-2S ιδου G1325 [G5758] V-RAI-1S δεδωκα G5213 P-2DP υμιν G3588 T-ASF την G1849 N-ASF εξουσιαν G3588 T-GSM του G3961 [G5721] V-PAN πατειν G1883 ADV επανω G3789 N-GPM οφεων G2532 CONJ και G4651 N-GPM σκορπιων G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την G1411 N-ASF δυναμιν G3588 T-GSM του G2190 A-GSM εχθρου G2532 CONJ και G3762 A-ASN ουδεν G5209 P-2AP υμας G3756 PRT-N ου G3361 PRT-N μη G91 [G5692] V-FAI-3S | αδικησει G91 [G5661] V-AAS-3S | αδικηση |
    20 G4133 ADV πλην G1722 PREP εν G5129 D-DSN τουτω G3361 PRT-N μη G5463 [G5720] V-PAM-2P χαιρετε G3754 CONJ οτι G3588 T-NPN τα G4151 N-NPN πνευματα G5213 P-2DP υμιν G5293 [G5743] V-PPI-3S υποτασσεται G5463 [G5720] V-PAM-2P χαιρετε G1161 CONJ δε G3754 CONJ οτι G3588 T-NPN τα G3686 N-NPN ονοματα G5216 P-2GP υμων G1449 [G5769] V-RPI-3S εγγεγραπται G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις G3772 N-DPM ουρανοις
    21 G1722 PREP εν G846 P-DSF αυτη G3588 T-DSF τη G5610 N-DSF ωρα G21 [G5662] V-ADI-3S ηγαλλιασατο G1722 PREP | | " εν " G3588 T-DSN | τω G4151 N-DSN πνευματι G3588 T-DSN τω G40 A-DSN αγιω G2532 CONJ και G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G1843 [G5731] V-PMI-1S εξομολογουμαι G4671 P-2DS σοι G3962 N-VSM πατερ G2962 N-VSM κυριε G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2532 CONJ και G3588 T-GSF της G1093 N-GSF γης G3754 CONJ οτι G613 [G5656] V-AAI-2S απεκρυψας G5023 D-APN ταυτα G575 PREP απο G4680 A-GPM σοφων G2532 CONJ και G4908 A-GPM συνετων G2532 CONJ και G601 [G5656] V-AAI-2S απεκαλυψας G846 P-APN αυτα G3516 A-DPM νηπιοις G3483 PRT ναι G3588 T-NSM ο G3962 N-NSM πατηρ G3754 CONJ οτι G3779 ADV ουτως G2107 N-NSF ευδοκια G1096 [G5633] V-2ADI-3S εγενετο G1715 PREP εμπροσθεν G4675 P-2GS σου
    22 G3956 A-NPN παντα G3427 P-1DS μοι G3860 [G5681] V-API-3S παρεδοθη G5259 PREP υπο G3588 T-GSM του G3962 N-GSM πατρος G3450 P-1GS μου G2532 CONJ και G3762 A-NSM ουδεις G1097 [G5719] V-PAI-3S γινωσκει G5101 I-NSM τις G2076 [G5748] V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G1487 COND ει G3361 PRT-N μη G3588 T-NSM ο G3962 N-NSM πατηρ G2532 CONJ και G5101 I-NSM τις G2076 [G5748] V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G3962 N-NSM πατηρ G1487 COND ει G3361 PRT-N μη G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G2532 CONJ και G3739 R-DSM ω G1437 COND εαν G1014 [G5741] V-PNS-3S βουληται G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G601 [G5658] V-AAN αποκαλυψαι
    23 G2532 CONJ και G4762 [G5651] V-2APP-NSM στραφεις G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G3101 N-APM μαθητας G2596 PREP κατ G2398 A-ASF ιδιαν G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G3107 A-NPM μακαριοι G3588 T-NPM οι G3788 N-NPM οφθαλμοι G3588 T-NPM οι G991 [G5723] V-PAP-NPM βλεποντες G3739 R-APN α G991 [G5719] V-PAI-2P βλεπετε
    24 G3004 [G5719] V-PAI-1S λεγω G1063 CONJ γαρ G5213 P-2DP υμιν G3754 CONJ οτι G4183 A-NPM πολλοι G4396 N-NPM προφηται G2532 CONJ και G935 N-NPM βασιλεις G2309 [G5656] V-AAI-3P ηθελησαν G1492 [G5629] V-2AAN ιδειν G3739 R-APN α G5210 P-2NP υμεις G991 [G5719] V-PAI-2P βλεπετε G2532 CONJ και G3756 PRT-N ουκ G3708 [G5627] V-2AAI-3P ειδαν G2532 CONJ και G191 [G5658] V-AAN ακουσαι G3739 R-APN α G191 [G5719] V-PAI-2P ακουετε G2532 CONJ και G3756 PRT-N ουκ G191 [G5656] V-AAI-3P ηκουσαν
    25 G2532 CONJ και G2400 [G5628] V-2AAM-2S ιδου G3544 A-NSM νομικος G5100 X-NSM τις G450 [G5627] V-2AAI-3S ανεστη G1598 [G5723] V-PAP-NSM εκπειραζων G846 P-ASM αυτον G3004 [G5723] V-PAP-NSM λεγων G1320 N-VSM διδασκαλε G5101 I-ASN τι G4160 [G5660] V-AAP-NSM ποιησας G2222 N-ASF ζωην G166 A-ASF αιωνιον G2816 [G5692] V-FAI-1S κληρονομησω G2816 [G5661] V-AAS-1S
    26 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G846 P-ASM αυτον G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3551 N-DSM νομω G5101 I-ASN τι G1125 [G5769] V-RPI-3S γεγραπται G4459 ADV-I πως G314 [G5719] V-PAI-2S αναγινωσκεις
    27 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G611 [G5679] V-AOP-NSM αποκριθεις G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G25 [G5692] V-FAI-2S αγαπησεις G2962 N-ASM κυριον G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G4675 P-2GS σου G1537 PREP εξ G3650 A-GSF ολης G3588 T-GSF | | " της " G2588 N-GSF | καρδιας G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3650 A-DSF ολη G3588 T-DSF τη G5590 N-DSF ψυχη G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3650 A-DSF ολη G3588 T-DSF τη G2479 N-DSF ισχυι G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3650 A-DSF ολη G3588 T-DSF τη G1271 N-DSF διανοια G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G4139 ADV πλησιον G4675 P-2GS σου G5613 ADV ως G4572 F-2ASM σεαυτον
    28 G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G1161 CONJ δε G846 P-DSM αυτω G3723 ADV ορθως G611 [G5662] V-ADI-2S απεκριθης G5124 D-ASN τουτο G4160 [G5720] V-PAM-2S ποιει G2532 CONJ και G2198 [G5692] V-FAI-2S ζηση
    29 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2309 [G5723] V-PAP-NSM θελων G1344 [G5658] V-AAN δικαιωσαι G1438 F-3ASM εαυτον G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2424 N-ASM ιησουν G2532 CONJ και G5101 I-NSM τις G2076 [G5748] V-PXI-3S εστιν G3450 P-1GS μου G4139 ADV πλησιον
    30 G5274 [G5631] V-2AAP-NSM υπολαβων G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G444 N-NSM ανθρωπος G5100 X-NSM τις G2597 [G5707] V-IAI-3S κατεβαινεν G575 PREP απο G2419 N-PRI ιερουσαλημ G1519 PREP εις G2410 N-PRI ιεριχω G2532 CONJ και G3027 N-DPM λησταις G4045 [G5627] V-2AAI-3S περιεπεσεν G3739 R-NPM οι G2532 CONJ και G1562 [G5660] V-AAP-NPM εκδυσαντες G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G4127 N-APF πληγας G2007 [G5631] V-2AAP-NPM επιθεντες G565 [G5627] V-2AAI-3P απηλθον G863 [G5631] V-2AAP-NPM αφεντες G2253 A-ASM ημιθανη
    31 G2596 PREP κατα G4795 N-ASF συγκυριαν G1161 CONJ δε G2409 N-NSM ιερευς G5100 X-NSM τις G2597 [G5707] V-IAI-3S κατεβαινεν G1722 PREP | " εν " G1722 PREP | εν G3588 T-DSF | τη G3598 N-DSF οδω G1565 D-DSF εκεινη G2532 CONJ και G1492 [G5631] V-2AAP-NSM ιδων G846 P-ASM αυτον G492 [G5627] V-2AAI-3S αντιπαρηλθεν
    32 G3668 ADV ομοιως G1161 CONJ δε G2532 CONJ και G3019 N-NSM λευιτης G1096 [G5637] V-2ADP-NSM | | " γενομενος " G2596 PREP | κατα G3588 T-ASM τον G5117 N-ASM τοπον G2064 [G5631] V-2AAP-NSM ελθων G2532 CONJ και G1492 [G5631] V-2AAP-NSM ιδων G492 [G5627] V-2AAI-3S αντιπαρηλθεν
    33 G4541 N-NSM σαμαριτης G1161 CONJ δε G5100 X-NSM τις G3593 [G5723] V-PAP-NSM οδευων G2064 [G5627] V-2AAI-3S ηλθεν G2596 PREP κατ G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G1492 [G5631] V-2AAP-NSM ιδων G4697 [G5675] V-AOI-3S εσπλαγχνισθη
    34 G2532 CONJ και G4334 [G5631] V-2AAP-NSM προσελθων G2611 [G5656] V-AAI-3S κατεδησεν G3588 T-APN τα G5134 N-APN τραυματα G846 P-GSM αυτου G2022 [G5723] V-PAP-NSM επιχεων G1637 N-ASN ελαιον G2532 CONJ και G3631 N-ASM οινον G1913 [G5660] V-AAP-NSM επιβιβασας G1161 CONJ δε G846 P-ASM αυτον G1909 PREP επι G3588 T-ASN το G2398 A-ASN ιδιον G2934 N-ASN κτηνος G71 [G5627] V-2AAI-3S ηγαγεν G846 P-ASM αυτον G1519 PREP εις G3829 N-ASN πανδοχειον G2532 CONJ και G1959 [G5675] V-AOI-3S επεμεληθη G846 P-GSM αυτου
    35 G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-ASF την G839 ADV αυριον G1544 [G5631] V-2AAP-NSM εκβαλων G1417 A-NUI | δυο G1220 N-APN δηναρια G1325 [G5656] V-AAI-3S εδωκεν G1325 [G5656] V-AAI-3S | εδωκεν G1417 A-NUI δυο G1220 N-APN δηναρια G3588 T-DSM | τω G3830 N-DSM πανδοχει G2532 CONJ και G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G1959 [G5682] V-APM-2S επιμεληθητι G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G3739 R-ASN ο G5100 X-ASN τι G302 PRT αν G4325 [G5661] V-AAS-2S προσδαπανησης G1473 P-1NS εγω G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G1880 [G5738] V-PNN επανερχεσθαι G3165 P-1AS με G591 [G5692] V-FAI-1S αποδωσω G4671 P-2DS σοι
    36 G5101 I-NSM τις G5130 D-GPM τουτων G3588 T-GPM των G5140 A-GPM τριων G4139 ADV πλησιον G1380 [G5719] V-PAI-3S δοκει G4671 P-2DS σοι G1096 [G5755] V-2RAN γεγονεναι G3588 T-GSM του G1706 [G5631] V-2AAP-GSM εμπεσοντος G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G3027 N-APM ληστας
    37 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G4160 [G5660] V-AAP-NSM ποιησας G3588 T-ASN το G1656 N-ASN ελεος G3326 PREP μετ G846 P-GSM αυτου G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G1161 CONJ δε G846 P-DSM αυτω G3588 T-NSM | " ο " G3588 T-NSM | ο G2424 N-NSM | ιησους G4198 [G5737] V-PNM-2S πορευου G2532 CONJ και G4771 P-2NS συ G4160 [G5720] V-PAM-2S ποιει G3668 ADV ομοιως
    38 G1722 PREP εν G1161 CONJ δε G3588 T-DSM τω G4198 [G5738] V-PNN πορευεσθαι G846 P-APM αυτους G846 P-NSM αυτος G1525 [G5627] V-2AAI-3S εισηλθεν G1519 PREP εις G2968 N-ASF κωμην G5100 X-ASF τινα G1135 N-NSF γυνη G1161 CONJ δε G5100 X-NSF τις G3686 N-DSN ονοματι G3136 N-NSF μαρθα G5264 [G5662] V-ADI-3S υπεδεξατο G846 P-ASM αυτον G1519 PREP | εις G3588 T-ASF την G3614 N-ASF οικιαν | |
    39 G2532 CONJ και G3592 D-DSF τηδε G2258 [G5713] V-IXI-3S ην G79 N-NSF αδελφη G2564 [G5746] V-PPP-NSF καλουμενη G3137 N-PRI μαριαμ G3739 R-NSF " η " G2532 CONJ και G3869 [G5679] V-AOP-NSF παρακαθεσθεισα G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου G191 [G5707] V-IAI-3S ηκουεν G3588 T-ASM τον G3056 N-ASM λογον G846 P-GSM αυτου
    40 G3588 T-NSF η G1161 CONJ δε G3136 N-NSF μαρθα G4049 [G5712] V-IPI-3S περιεσπατο G4012 PREP περι G4183 A-ASF πολλην G1248 N-ASF διακονιαν G2186 [G5631] V-2AAP-NSF επιστασα G1161 CONJ δε G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G2962 N-VSM κυριε G3756 PRT-N ου G3199 [G5904] V-PQI-3S μελει G4671 P-2DS σοι G3754 CONJ οτι G3588 T-NSF η G79 N-NSF αδελφη G3450 P-1GS μου G3441 A-ASF μονην G3165 P-1AS με G2641 [G5707] V-IAI-3S | κατελειπεν G1247 [G5721] V-PAN διακονειν G3004 [G5628] V-2AAM-2S ειπον G2641 [G5627] V-2AAI-3S | κατελιπεν G1247 [G5721] V-PAN διακονειν G2036 [G5628] V-2AAM-2S ειπε G3767 CONJ | ουν G846 P-DSF αυτη G2443 CONJ ινα G3427 P-1DS μοι G4878 [G5638] V-2ADS-3S συναντιλαβηται
    41 G611 [G5679] V-AOP-NSM αποκριθεις G1161 CONJ δε G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSF αυτη G3588 T-NSM ο G2962 N-NSM κυριος G3136 N-VSF μαρθα G3136 N-VSF μαρθα G3309 [G5719] V-PAI-2S μεριμνας G2532 CONJ και G5182 [G5743] V-PPI-2S θορυβαζη G4012 PREP περι G4183 A-APN πολλα
    42 G3641 A-GPN | ολιγων G1161 CONJ δε G2076 [G5748] V-PXI-3S εστιν G5532 N-NSF χρεια G2228 PRT η G1520 A-GSN ενος G1520 A-GSN | ενος G1161 CONJ δε G2076 [G5748] V-PXI-3S εστιν G5532 N-NSF χρεια G3137 N-PRI | μαριαμ G1063 CONJ γαρ G3588 T-ASF την G18 A-ASF αγαθην G3310 N-ASF μεριδα G1586 [G5668] V-AMI-3S εξελεξατο G3748 R-NSF ητις G3756 PRT-N ουκ G851 [G5701] V-FPI-3S αφαιρεθησεται G846 P-GSF αυτης
Reformed Dating