Psalms

DSV_Strongs(i)
  1 H835 Welgelukzalig H376 is de man H834 , die H3808 niet H1980 [H8804] wandelt H6098 in den raad H7563 der goddelozen H3808 , noch H5975 [H8804] staat H1870 op den weg H2400 der zondaren H3808 , noch H3427 [H8804] zit H4186 in het gestoelte H3887 [H8801] der spotters;
  2 H3588 H518 Maar H2656 zijn lust H3068 is in des HEEREN H8451 wet H1897 [H8799] , en hij overdenkt H8451 Zijn wet H3119 dag H3915 en nacht.
  3 H1961 [H8799] Want hij zal zijn H6086 als een boom H8362 [H8803] , geplant H5921 aan H6388 H4325 waterbeken H6529 , die zijn vrucht H5414 [H8799] geeft H6256 op zijn tijd H5929 , en welks blad H3808 niet H5034 [H8799] afvalt H834 ; en al wat H6213 [H8799] hij doet H6743 [H8686] , zal wel gelukken.
  4 H3651 Alzo H7563 zijn de goddelozen H3808 niet H3588 H518 , maar H4671 als het kaf H834 , dat H7307 de wind H5086 [H8799] henendrijft.
  5 H5921 H3651 Daarom H7563 zullen de goddelozen H3808 niet H6965 [H8799] bestaan H4941 in het gericht H2400 , noch de zondaars H5712 in de vergadering H6662 der rechtvaardigen.
  6 H3588 Want H3068 de HEERE H3045 [H8802] kent H1870 den weg H6662 der rechtvaardigen H1870 ; maar de weg H7563 der goddelozen H6 [H8799] zal vergaan.