Psalms 75

DSV_Strongs(i)
  1 H5329 [H8764] Voor den opperzangmeester H516 [H8686] , Altascheth H4210 ; een psalm H7892 , een lied H623 , voor Asaf H3034 [H8689] . [075:2] Wij loven H430 U, o God H3034 [H8689] ! wij loven H8034 , dat Uw Naam H7138 nabij H5608 [H8765] is; men vertelt H6381 [H8737] Uw wonderen.
  2 H4150 [075:3] Als ik het bestemde H3947 [H8799] [ambt] zal ontvangen hebben H4339 , zo zal ik gans recht H8199 [H8799] richten.
  3 H776 [075:4] Het land H3427 [H8802] en al zijn inwoners H4127 [H8737] waren versmolten H5982 ; [maar] ik heb zijn pilaren H8505 [H8765] vastgemaakt H5542 . Sela.
  4 H559 [H8804] [075:5] Ik heb gezegd H1984 [H8802] tot de onzinnigen H1984 [H8799] : Weest niet onzinnig H7563 ; en tot de goddelozen H7311 [H8686] : Verhoogt H7161 den hoorn niet.
  5 H7311 [H8686] [075:6] Verhoogt H7161 uw hoorn H4791 niet omhoog H1696 [H8762] ; spreekt H6277 [niet] met stijven H6677 hals.
  6 H7311 [H8687] [075:7] Want het verhogen H4161 [komt] niet uit het oosten H4628 , noch uit het westen H4057 H2022 , noch uit de woestijn;
  7 H430 [075:8] Maar God H8199 [H8802] is Rechter H8213 [H8686] ; Hij vernedert H7311 [H8686] dezen, en verhoogt genen.
  8 H3068 [075:9] Want in des HEEREN H3027 hand H3563 is een beker H3196 , en de wijn H2560 [H8804] is beroerd H4392 , vol H4538 van mengeling H5064 [H8686] , en Hij schenkt H2088 daaruit H7563 ; doch alle goddelozen H776 der aarde H8105 zullen zijn droesemen H4680 [H8799] uitzuigende H8354 [H8799] drinken.
  9 H5769 [075:10] En ik zal het in eeuwigheid H5046 [H8686] verkondigen H430 ; ik zal den God H3290 Jakobs H2167 [H8762] psalmzingen.
  10 H7161 [075:11] En ik zal alle hoornen H7563 der goddelozen H1438 [H8762] afhouwen H7161 ; de hoornen H6662 des rechtvaardigen H7311 [H8783] zullen verhoogd worden.