Psalms 111

DSV_Strongs(i)
  1 H1984 H3050 [H8761] Hallelujah H3068 ! [Aleph]. Ik zal den HEERE H3034 [H8686] loven H3824 van ganser harte H5475 ; [Beth]. In den raad H5712 en vergadering H3477 der oprechten.
  2 H4639 [Gimel]. De werken H3068 des HEEREN H1419 zijn groot H1875 [H8803] ; [Daleth]. zij worden gezocht H2656 van allen, die er lust in hebben.
  3 H6467 [He]. Zijn doen H1935 is majesteit H1926 en heerlijkheid H6666 ; [Vau]. en Zijn gerechtigheid H5975 [H8802] bestaat H5703 in der eeuwigheid.
  4 H6381 [H8737] [Zain]. Hij heeft Zijn wonderen H2143 een gedachtenis H6213 [H8804] gemaakt H3068 ; [Cheth]. de HEERE H2587 is genadig H7349 en barmhartig.
  5 H3373 [Teth]. Hij heeft dengenen, die Hem vrezen H2964 , spijs H5414 [H8804] gegeven H2142 [H8799] ; [Jod]. Hij gedenkt H5769 in der eeuwigheid H1285 aan Zijn verbond.
  6 H3581 [Caph]. Hij heeft de kracht H4639 Zijner werken H5971 Zijn volke H5046 [H8689] bekend gemaakt H5414 [H8800] ; [Lamed]. hun gevende H5159 de erve H1471 der heidenen.
  7 H4639 [Mem]. De werken H3027 Zijner handen H571 zijn waarheid H4941 en oordeel H6490 ; [Nun]. al Zijn bevelen H539 [H8737] zijn getrouw.
  8 H5564 [H8803] [Samech]. Zij zijn ondersteund H5703 voor altoos H5769 [en] in eeuwigheid H6213 [H8803] ; [Ain]. zijnde gedaan H571 in waarheid H3477 en oprechtigheid.
  9 H5971 [Pe]. Hij heeft Zijn volke H6304 verlossing H7971 [H8804] gezonden H1285 ; [Tsade]. Hij heeft Zijn verbond H5769 in eeuwigheid H6680 [H8765] geboden H8034 ; [Koph]. Zijn Naam H6918 is heilig H3372 [H8737] en vreselijk.
  10 H3374 [Resch]. De vreze H3068 des HEEREN H7225 is het beginsel H2451 der wijsheid H6213 [H8802] ; [Schin]. allen, die ze doen H2896 , hebben goed H7922 verstand H8416 ; [Thau]. Zijn lof H5975 [H8802] bestaat H5703 tot in der eeuwigheid.