Psalms 122

DSV_Strongs(i)
  1 H7892 Een lied H4609 Hammaaloth H1732 , van David H8055 [H8804] . Ik verblijd mij H559 [H8802] in degenen, die tot mij zeggen H1004 : Wij zullen in het huis H3068 des HEEREN H3212 [H8799] gaan.
  2 H7272 Onze voeten H5975 [H8802] zijn staande H8179 in uw poorten H3389 , o Jeruzalem!
  3 H3389 Jeruzalem H1129 [H8803] is gebouwd H5892 , als een stad H2266 H3162 [H8795] , die wel samengevoegd is;
  4 H8033 Waarheen H7626 de stammen H5927 [H8804] opgaan H7626 , de stammen H3050 des HEEREN H5715 , [tot] de getuigenis H3478 Israels H8034 , om den Naam H3068 des HEEREN H3034 [H8687] te danken.
  5 H3678 Want daar zijn de stoelen H4941 des gerichts H3427 [H8804] gezet H3678 , de stoelen H1004 van het huis H1732 van David.
  6 H7592 [H8798] Bidt H7965 om den vrede H3389 van Jeruzalem H7951 [H8799] ; wel moeten zij varen H157 [H8802] , die u beminnen.
  7 H7965 Vrede H2426 zij in uw vesting H7962 , welvaren H759 in uw paleizen.
  8 H251 Om mijner broederen H7453 en mijner vrienden H1696 [H8762] wil, zal ik nu spreken H7965 , vrede zij in u!
  9 H1004 Om des huizes H3068 des HEEREN H430 , onzes Gods H2896 wil, zal ik het goede H1245 [H8762] voor u zoeken.