Psalms 120

DSV_Strongs(i)
  1 H7892 Een lied H4609 op Hammaaloth H3068 . Ik heb tot den HEERE H7121 [H8804] geroepen H6869 in mijn benauwdheid H6030 [H8799] , en Hij heeft mij verhoord.
  2 H3068 O HEERE H5337 [H8685] ! red H5315 mijn ziel H8267 van de valse H8193 lippen H7423 , van de bedriegelijke H3956 tong.
  3 H7423 Wat zal U de bedriegelijke H3956 tong H5414 [H8799] geven H3254 [H8686] , of wat zal zij U toevoegen?
  4 H8150 [H8802] Scherpe H2671 pijlen H1368 eens machtigen H1513 H7574 , mitsgaders gloeiende jeneverkolen.
  5 H190 O, wee H1481 [H8804] mij, dat ik een vreemdeling ben H4902 [in] Mesech H168 , dat ik in de tenten H6938 Kedars H7931 [H8804] wone.
  6 H5315 Mijn ziel H7227 heeft lang H7931 [H8804] gewoond H7965 bij degenen, die den vrede H8130 [H8802] haten.
  7 H7965 Ik ben vreedzaam H1696 [H8762] ; maar als ik spreek H4421 , zijn zij aan den oorlog.