Psalms 112

DSV_Strongs(i)
  1 H1984 H3050 [H8761] Hallelujah H835 ! [Aleph]. Welgelukzalig H376 is de man H3068 , die den HEERE H3372 [H8804] vreest H3966 ; [Beth]. die groten H2654 [H8804] lust heeft H4687 in Zijn geboden.
  2 H2233 [Gimel]. Zijn zaad H1368 zal geweldig zijn H776 op aarde H1755 ; [Daleth]. het geslacht H3477 der oprechten H1288 [H8792] zal gezegend worden.
  3 H1004 [He]. In zijn huis H1952 zal have H6239 en rijkdom H6666 wezen; [Vau]. en zijn gerechtigheid H5975 [H8802] bestaat H5703 in eeuwigheid.
  4 H3477 [Zain]. Den oprechten H2224 H0 gaat H216 het licht H2224 [H8804] op H2822 in de duisternis H2587 ; [Cheth]. Hij is genadig H7349 , en barmhartig H6662 , en rechtvaardig.
  5 H2896 [Teth]. Wel H376 dien man H2603 [H8802] , die zich ontfermt H3867 [H8688] en uitleent H3557 [H8770] ; [Jod]. hij beschikt H1697 zijn zaken H4941 met recht.
  6 H5769 [Caph]. Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid H4131 [H8735] niet wankelen H6662 ; [Lamed]. de rechtvaardige H5769 zal in eeuwige H2143 gedachtenis zijn.
  7 H7451 [Mem]. Hij zal voor geen kwaad H8052 gerucht H3372 [H8799] vrezen H3820 ; [Nun]. zijn hart H3559 [H8737] is vast H982 [H8803] , betrouwende H3068 op den HEERE.
  8 H3820 [Samech]. Zijn hart H5564 [H8803] , wel ondersteund zijnde H3372 [H8799] , zal niet vrezen H6862 ; [Ain]. totdat hij op zijn wederpartijen H7200 [H8799] zie.
  9 H6340 [H8765] [Pe]. Hij strooit uit H5414 [H8804] , hij geeft H34 den nooddruftige H6666 ; [Tsade]. zijn gerechtigheid H5975 [H8802] bestaat H5703 in eeuwigheid H7161 ; [Koph]. zijn hoorn H7311 [H8799] zal verhoogd worden H3519 in eer.
  10 H7563 [Resch]. De goddeloze H7200 [H8799] zal het zien H3707 [H8804] , en hij zal zich vertoornen H8127 ; [Schin]. hij zal met zijn tanden H2786 [H8799] knersen H4549 [H8738] en smelten H8378 . [Thau]. de wens H7563 der goddelozen H6 [H8799] zal vergaan.