Psalms 112

Norwegian(i) 1 Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud. 2 Hans avkom skal være mektig på jorden; de opriktiges slekt skal velsignes. 3 Det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast evindelig. 4 Det går op et lys i mørket for de opriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig. 5 Lykkelig er den mann som forbarmer sig og låner ut; han hevder all sin sak i dommen. 6 For han skal ikke rokkes evindelig; den rettferdige skal være i evig minne. 7 Han skal ikke frykte for nogen ond tidende; hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren. 8 Hans hjerte er trygt; han frykter ikke, inntil han ser med lyst på sine fiender. 9 Han har strødd ut, han har gitt de fattige; hans rettferdighet står fast evindelig, hans horn skal ophøies med ære. 10 Den ugudelige skal se det og harmes, han skal skjære tenner og optæres; de ugudeliges attrå blir til intet.