Psalms 112

Lithuanian(i) 1 Girkite Viešpatį! Palaimintas žmogus, kuris Viešpaties bijosi ir Jo įsakymus labai mėgsta. 2 Jo palikuonys bus galingi žemėje; palaiminta bus dorųjų karta. 3 Jo namuose bus gerovė ir turtai, jo teisumas pasiliks per amžius. 4 Dorajam šviesa nušvinta tamsoje, jis yra maloningas, kupinas gailestingumo ir teisus. 5 Geras žmogus pasigaili ir skolina, jis teisingai savo reikalus tvarko. 6 Jis nesvyruos per amžius. Amžinai bus minimas teisiojo vardas. 7 Bloga žinia jo neišgąsdins; tvirta yra jo širdis, nes jis pasitiki Viešpačiu. 8 Įsitvirtinusi jo širdis, jis nebijos, kol pamatys sugėdintus savo priešus. 9 Jis beturčiams dovanas dosniai dalina. Jo teisumas pasilieka per amžius. Jo ragas iškils garbingai. 10 Nedorėlis tai matys ir graušis, dantimis grieš ir nyks. Nedorėlių troškimas pražus.