Psalms 112

Croatian(i) 1 Aleluja! $ALEF Blago čovjeku koji se boji Jahve $BET i koji uživa u naredbama njegovim: $GIMEL 2 moćno će mu biti na zemlji potomstvo, $DALET na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov. $HE 3 Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, $VAU njegova pravednost ostaje dovijeka. $ZAJIN 4 Čestitima sviće k'o svjetlost u tami: $HET blag, milosrdan i pravedan Jahve. $TET 5 Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, $JOD koji poslove svoje obavlja pravedno. $KAF 6 Dovijeka neće on posrnuti: $LAMED u vječnome će spomenu biti pravednik. $MEM 7 Žalosne se vijesti neće bojati, $NUN mirno je njegovo srce uzdajuć' se u Jahvu. $SAMEK 8 Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji, $AJIN neprijatelje svoje prezire. $PE 9 On prosipa, daje sirotinji: $SADE pravednost njegova ostaje dovijeka, $KOF njegovo će se čelo slavno uzdići. $REŠ 10 Ljutito će to gledati bezbožnik, $ŠIN škrgutat će zubima i venuti, $TAU propast će želja opakih.