Psalms 112

Bulgarian(i) 1 (По слав. 111) Алилуя! Блажен човекът, който се бои от ГОСПОДА, който много се наслаждава на Неговите заповеди! 2 Потомците му ще бъдат мощни на земята, поколението на праведните ще се благослови. 3 Изобилие и богатства ще има в дома му и правдата му ще трае вечно. 4 За праведните изгрява светлина в тъмнината; Той е милостив и състрадателен, и праведен. 5 Добре е на човека, който е милостив и дава назаем, той ще защити делото си в съда. 6 Наистина той няма да се поклати до века, праведният ще се помни до века. 7 Няма да се страхува от лоши новини, сърцето му е непоколебимо, понеже се уповава на ГОСПОДА. 8 Сърцето му е утвърдено, той няма да се страхува, докато види повалянето на притеснителите си. 9 Разпръсна, даде на сиромасите, правдата му трае вечно; рогът му ще се издигне на почит. 10 Безбожният ще види и ще се разгневи, ще заскърца със зъбите си и ще изчезне. Желанието на безбожните ще погине.