Psalms 131

DSV_Strongs(i)
  1 H7892 Een lied H4609 Hammaaloth H1732 , van David H3068 . O HEERE H3820 ! mijn hart H1361 [H8804] is niet verheven H5869 , en mijn ogen H7311 [H8804] zijn niet hoog H1980 [H8765] ; ook heb ik niet gewandeld H1419 in [dingen] mij te groot H6381 [H8737] en te wonderlijk.
  2 H5315 Zo ik mijn ziel H7737 [H8765] niet heb gezet H1826 [H8776] en stil gehouden H1580 [H8803] , gelijk een gespeend kind H517 bij zijn moeder H5315 ! Mijn ziel H1580 [H8803] is als een gespeend kind in mij.
  3 H3478 Israel H3176 [H8761] hope H3068 op den HEERE H5704 van nu aan tot H5769 in der eeuwigheid.