Micah

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 Het woord H3068 des HEEREN H834 , dat H1961 [H8804] geschied H413 is tot H4318 Micha H4183 , den Morastiet H3117 , in de dagen H3147 van Jotham H271 , Achaz H3169 [en] Jehizkia H4428 , koningen H3063 van Juda H834 ; dat H2372 [H8804] hij gezien heeft H5921 over H8111 Samaria H3389 en Jeruzalem.
  2 H8085 [H8798] Hoort H5971 , gij volken H3605 altemaal H7181 [H8685] ! merk op H776 , gij aarde H4393 , mitsgaders derzelver volheid H136 ! de Heere H3069 HEERE H5707 nu zal tot een getuige H1961 [H8799] zijn H136 tegen ulieden, de Heere H4480 uit H1964 den tempel H6944 Zijner heiligheid.
  3 H3588 Want H2009 ziet H3068 , de HEERE H3318 [H8802] gaat uit H4725 van Zijn plaats H3381 [H8804] , en Hij zal nederdalen H1869 [H8804] en treden H5921 op H1116 de hoogten H776 der aarde.
  4 H2022 En de bergen H8478 zullen onder H4549 [H8738] Hem versmelten H6010 , en de dalen H1234 [H8691] gekloofd worden H1749 , gelijk was H4480 H6440 voor H784 het vuur H4325 , gelijk wateren H5064 [H8716] , die uitgestort worden H4174 in de laagte.
  5 H2063 Dit H3605 alles H6588 , om de overtreding H3290 van Jakob H2403 , en om de zonden H1004 van het huis H3478 Israels H4100 ; wie H6588 is [het] [begin] [van] de overtreding H3290 van Jakob H3808 ? Is het niet H8111 Samaria H4100 ? En wie H1116 [van] de hoogten H3063 van Juda H3808 ? Is het niet H3389 Jeruzalem?
  6 H8111 Daarom zal Ik Samaria H7760 [H8804] stellen H5856 tot een steenhoop H7704 des velds H4302 , tot plantingen H3754 eens wijngaards H68 ; en Ik zal haar stenen H1516 in de vallei H5064 [H8689] storten H3247 , en haar fondamenten H1540 [H8762] ontdekken.
  7 H3605 En al H6456 haar gesneden beelden H3807 [H8714] zullen vermorzeld worden H3605 , en al H868 haar hoerenbeloningen H784 zullen met vuur H8313 [H8735] verbrand worden H3605 , en al H6091 haar afgoden H7760 [H8799] zal Ik stellen H8077 tot een woestheid H868 H2181 [H8802] ; want zij heeft ze van hoerenloon H6908 [H8765] vergaderd H868 H2181 [H8802] , en zij zullen tot hoerenloon H7725 [H8799] wederkeren.
  8 H5921 H2063 Hierom H5594 [H8799] zal ik misbaar bedrijven H3213 [H8686] en huilen H7758 H7758 [H8675] ; ik zal beroofd H6174 en naakt H3212 [H8799] gaan H4553 ; ik zal misbaar H6213 [H8799] maken H8577 als de draken H60 , en treuren H1323 als de jonge H3284 struisen.
  9 H3588 Want H4347 haar plagen H605 [H8803] zijn dodelijk H3588 ; want H935 [H8804] zij zijn gekomen H5704 tot H3063 aan Juda H5060 [H8804] ; hij is geraakt H5704 tot H8179 aan de poort H5971 mijns volks H5704 , tot H3389 aan Jeruzalem.
  10 H5046 [H8686] Verkondigt H408 [het] niet H1661 te Gath H1058 [H8799] , weent H1058 [H8800] zo jammerlijk H408 niet H6428 H6428 [H8690] ; wentelt u H6083 in het stof H1004 in het huis H1036 van Afra.
  11 H5674 [H8798] Ga door H3427 [H8802] , gij inwoneres H8208 van Safir H6181 ! met blote H1322 schaamte H3427 [H8802] ; de inwoneres H6630 van Zaanan H3318 H0 gaat H3808 niet H3318 [H8804] uit H4553 ; rouwklage H1018 is [te] Beth-haezel H5979 ; hij zal zijn stand H4480 van H3947 [H8799] ulieden nemen.
  12 H3588 Want H3427 [H8802] de inwoneres H4796 van Maroth H2342 [H8804] is krank H2896 om des goeds H3588 wil; want H7451 een kwaad H4480 is van H3068 den HEERE H3381 [H8804] afgedaald H8179 , tot aan de poort H3389 van Jeruzalem.
  13 H7573 [H8798] Span H7409 de snelle dieren H4818 aan den wagen H3427 [H8802] , gij inwoners H3923 van Lachis H1931 ! [deze H1323 is der dochter H6726 Sions H7225 het beginsel H2403 der zonde H3588 ] want H3478 in u zijn Israels H6588 overtredingen H4672 [H8738] gevonden.
  14 H3651 Daarom H5414 [H8799] geef H7964 geschenken H5921 aan H4182 Morescheth-gaths H1004 ; de huizen H392 van Achzib H4428 zullen den koningen H3478 van Israel H391 tot een leugen zijn.
  15 H5750 Ik zal u nog H3423 [H8802] een erfgenaam H935 [H8686] toebrengen H3427 [H8802] , gij inwoneres H4762 van Maresa H935 [H8799] ! Hij zal komen H5750 tot H5725 aan Adullam H3519 , [tot] [aan] de heerlijkheid H3478 Israels.
  16 H7139 [H8798] Maak u kaal H1494 [H8798] en scheer u H5921 , om H8588 H1121 uw troetelkinderen H7337 [H8685] ; verwijd H7144 uw kaalheid H5404 , als de arend H3588 , omdat H1540 H0 zij gevankelijk H4480 van H1540 [H8804] u zijn weggevoerd.