Psalms 18

LXX_WH(i)
    1 G1519 PREP [17:1] εις G3588 T-ASN το G5056 N-ASN τελος G3588 T-DSM τω G3816 N-DSM παιδι G2962 N-GSM κυριου G3588 T-DSM τω   N-PRI δαυιδ G3739 R-APN α G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G3588 T-DSM τω G2962 N-DSM κυριω G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G3588 T-GSF της G3592 N-GSF ωδης G3778 D-GSF ταυτης G1722 PREP εν G2250 N-DSF ημερα G3739 R-DSF η   V-AMI-3S ερρυσατο G846 D-ASM αυτον G2962 N-NSM κυριος G1537 PREP εκ G5495 N-GSF χειρος G3956 A-GPM παντων G3588 T-GPM των G2190 N-GPM εχθρων G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G5495 N-GSF χειρος G4549 N-PRI σαουλ G2532 CONJ [17:2] και   V-AAI-3S ειπεν G25 V-FAI-1S αγαπησω G4771 P-AS σε G2962 N-VSM κυριε G3588 T-NSF η G2479 N-NSF ισχυς G1473 P-GS μου
    2 G2962 N-NSM [17:3] κυριος G4733 N-NSN στερεωμα G1473 P-GS μου G2532 CONJ και   N-NSF καταφυγη G1473 P-GS μου G2532 CONJ και   N-NSM ρυστης G1473 P-GS μου G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1473 P-GS μου G998 N-NSM βοηθος G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G1679 V-FAI-1S ελπιω G1909 PREP επ G846 D-ASM αυτον   N-NSM υπερασπιστης G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G2768 N-NSN κερας G4991 N-GSF σωτηριας G1473 P-GS μου   N-NSM αντιλημπτωρ G1473 P-GS μου
    3 G134 V-PAPNS [17:4] αινων   V-FMI-1S επικαλεσομαι G2962 N-ASM κυριον G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G2190 N-GPM εχθρων G1473 P-GS μου G4982 V-FPI-1S σωθησομαι
    4 G4023 V-AAI-3P [17:5] περιεσχον G1473 P-AS με G5604 N-NPF ωδινες G2288 N-GSM θανατου G2532 CONJ και   N-NPM χειμαρροι G458 N-GSF ανομιας G1613 V-AAI-3P εξεταραξαν G1473 P-AS με
    5 G5604 N-NPF [17:6] ωδινες G86 N-GSM αδου G4033 V-AAI-3P περιεκυκλωσαν G1473 P-AS με G4399 V-AAI-3P προεφθασαν G1473 P-AS με G3803 N-NPF παγιδες G2288 N-GSM θανατου
    6 G2532 CONJ [17:7] και G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2346 V-PMN θλιβεσθαι G1473 P-AS με   V-AMI-1S επεκαλεσαμην G3588 T-ASM τον G2962 N-ASM κυριον G2532 CONJ και G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G1473 P-GS μου G2896 V-AAI-1S εκεκραξα G191 V-AAI-3S ηκουσεν G1537 PREP εκ G3485 N-GSM ναου G40 A-GSM αγιου G846 D-GSM αυτου G5456 N-GSF φωνης G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G2906 N-NSF κραυγη G1473 P-GS μου G1799 PREP ενωπιον G846 D-GSM αυτου G1525 V-FMI-3S εισελευσεται G1519 PREP εις G3588 T-APN τα G3775 N-APN ωτα G846 D-GSM αυτου
    7 G2532 CONJ [17:8] και G4531 V-API-3S εσαλευθη G2532 CONJ και G1790 A-NSF εντρομος G1096 V-API-3S εγενηθη G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη G2532 CONJ και G3588 T-APN τα   N-APN θεμελια G3588 T-GPN των G3735 N-GPN ορεων G5015 V-API-3P εταραχθησαν G2532 CONJ και G4531 V-API-3P εσαλευθησαν G3754 CONJ οτι G3710 V-API-3S ωργισθη G846 D-DPM αυτοις G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος
    8 G305 V-AAI-3S [17:9] ανεβη G2586 N-NSM καπνος G1722 PREP εν G3709 N-DSF οργη G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4442 N-NSN πυρ G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου G846 D-GSM αυτου   V-AAI-3S κατεφλογισεν G440 N-NPM ανθρακες   V-API-3P ανηφθησαν G575 PREP απ G846 D-GSM αυτου
    9 G2532 CONJ [17:10] και G2827 V-IAI-3S εκλινεν G3772 N-ASM ουρανον G2532 CONJ και G2597 V-AAI-3S κατεβη G2532 CONJ και G1105 N-NSM γνοφος G5259 PREP υπο G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G846 D-GSM αυτου
    10 G2532 CONJ [17:11] και G1910 V-AAI-3S επεβη G1909 PREP επι   N-PRI χερουβιν G2532 CONJ και   V-API-3S επετασθη   V-API-3S επετασθη G1909 PREP επι G4420 N-GPF πτερυγων G417 N-GPM ανεμων
    11 G2532 CONJ [17:12] και G5087 V-AMI-3S εθετο G4655 N-ASN σκοτος   N-ASF αποκρυφην G846 D-GSM αυτου   N-DSM κυκλω G846 D-GSM αυτου G3588 T-NSF η G4633 N-NSF σκηνη G846 D-GSM αυτου G4652 A-NSN σκοτεινον G5204 N-NSN υδωρ G1722 PREP εν G3507 N-DPF νεφελαις G109 N-GPM αερων
    12 G575 PREP [17:13] απο G3588 T-GSF της   N-GSF τηλαυγησεως G1799 PREP ενωπιον G846 D-GSM αυτου G3588 T-NPF αι G3507 N-NPF νεφελαι G1330 V-AAI-3P διηλθον G5464 N-NSF χαλαζα G2532 CONJ και G440 N-NPM ανθρακες   N-NSM πυρος
    13 G2532 CONJ [17:14] και   V-AAI-3S εβροντησεν G1537 PREP εξ G3772 N-GSM ουρανου G2962 N-NSM κυριος G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G5310 A-NSM υψιστος G1325 V-AAI-3S εδωκεν G5456 N-ASF φωνην G846 D-GSM αυτου
    14 G2532 CONJ [17:15] και G1821 V-AAI-3S εξαπεστειλεν G956 N-APN βελη G2532 CONJ και G4650 V-AAI-3S εσκορπισεν G846 D-APM αυτους G2532 CONJ και G796 N-APF αστραπας G4129 V-IAI-3S επληθυνεν G2532 CONJ και   V-AAI-3S συνεταραξεν G846 D-APM αυτους
    15 G2532 CONJ [17:16] και G3708 V-API-3P ωφθησαν G3588 T-NPF αι G4077 N-NPF πηγαι G3588 T-GPN των G5204 N-GPN υδατων G2532 CONJ και G343 V-API-3S ανεκαλυφθη G3588 T-APN τα   N-APN θεμελια G3588 T-GSF της G3611 V-PMPGS οικουμενης G575 PREP απο   N-GSF επιτιμησεως G4771 P-GS σου G2962 N-VSM κυριε G575 PREP απο   N-GSF εμπνευσεως G4151 N-GSN πνευματος G3709 N-GSF οργης G4771 P-GS σου
    16 G1821 V-AAI-3S [17:17] εξαπεστειλεν G1537 PREP εξ G5311 N-GSN υψους G2532 CONJ και G2983 V-AAI-3S ελαβεν G1473 P-AS με G4355 V-AMI-3S προσελαβετο G1473 P-AS με G1537 PREP εξ G5204 N-GPN υδατων G4183 A-GPN πολλων
    17   V-FMI-3S [17:18] ρυσεται G1473 P-AS με G1537 PREP εξ G2190 N-GPM εχθρων G1473 P-GS μου G1415 A-GPM δυνατων G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G3404 V-PAPGP μισουντων G1473 P-AS με G3754 CONJ οτι G4732 V-API-3P εστερεωθησαν G5228 PREP υπερ G1473 P-AS εμε
    18 G4399 V-AAI-3P [17:19] προεφθασαν G1473 P-AS με G1722 PREP εν G2250 N-DSF ημερα G2561 N-GSF κακωσεως G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G2962 N-NSM κυριος   N-NSN αντιστηριγμα G1473 P-GS μου
    19 G2532 CONJ [17:20] και G1806 V-AAI-3S εξηγαγεν G1473 P-AS με G1519 PREP εις   N-ASM πλατυσμον   V-FMI-3S ρυσεται G1473 P-AS με G3754 CONJ οτι G2309 V-AAI-3S ηθελησεν G1473 P-AS με   V-FMI-3S ρυσεται G1473 P-AS με G1537 PREP εξ G2190 N-GPM εχθρων G1473 P-GS μου G1415 A-GPM δυνατων G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G3404 V-PAPGP μισουντων G1473 P-AS με
    20 G2532 CONJ [17:21] και G467 V-FAI-3S ανταποδωσει G1473 P-DS μοι G2962 N-NSM κυριος G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G1343 N-ASF δικαιοσυνην G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF καθαριοτητα G3588 T-GPF των G5495 N-GPF χειρων G1473 P-GS μου G467 V-FAI-3S ανταποδωσει G1473 P-DS μοι
    21 G3754 CONJ [17:22] οτι G5442 V-AAI-1S εφυλαξα G3588 T-APF τας G3598 N-APF οδους G2962 N-GSM κυριου G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G764 V-AAI-1S ησεβησα G575 PREP απο G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1473 P-GS μου
    22 G3754 CONJ [17:23] οτι G3956 A-NPN παντα G3588 T-NPN τα G2917 N-NPN κριματα G846 D-GSM αυτου G1799 PREP ενωπιον G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G1345 N-APN δικαιωματα G846 D-GSM αυτου G3364 ADV ουκ   V-AAI-1S απεστησα G575 PREP απ G1473 P-GS εμου
    23 G2532 CONJ [17:24] και G1510 V-FMI-1S εσομαι G299 A-NSM αμωμος G3326 PREP μετ G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G5442 V-FMI-1S φυλαξομαι G575 PREP απο G3588 T-GSF της G458 N-GSF ανομιας G1473 P-GS μου
    24 G2532 CONJ [17:25] και G467 V-FAI-3S ανταποδωσει G1473 P-DS μοι G2962 N-NSM κυριος G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G1343 N-ASF δικαιοσυνην G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF καθαριοτητα G3588 T-GPF των G5495 N-GPF χειρων G1473 P-GS μου G1799 PREP ενωπιον G3588 T-GPM των G3788 N-GPM οφθαλμων G846 D-GSM αυτου
    25 G3326 PREP [17:26] μετα G3741 A-GSM οσιου   V-FPI-2S οσιωθηση G2532 CONJ και G3326 PREP μετα G435 N-GSM ανδρος G121 A-GSM αθωου G121 A-NSM αθωος G1510 V-FMI-2S εση
    26 G2532 CONJ [17:27] και G3326 PREP μετα G1588 A-GSM εκλεκτου G1588 A-NSM εκλεκτος G1510 V-FMI-2S εση G2532 CONJ και G3326 PREP μετα   A-GSM στρεβλου G1294 V-FAI-2S διαστρεψεις
    27 G3754 CONJ [17:28] οτι G4771 P-NS συ G2992 N-ASM λαον G5011 A-ASM ταπεινον G4982 V-FAI-2S σωσεις G2532 CONJ και G3788 N-APM οφθαλμους G5244 A-GPM υπερηφανων G5013 V-FAI-2S ταπεινωσεις
    28 G3754 CONJ [17:29] οτι G4771 P-NS συ G5461 V-FAI-2S φωτιεις G3088 N-ASM λυχνον G1473 P-GS μου G2962 N-VSM κυριε G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1473 P-GS μου G5461 V-FAI-2S φωτιεις G3588 T-ASN το G4655 N-ASN σκοτος G1473 P-GS μου
    29 G3754 CONJ [17:30] οτι G1722 PREP εν G4771 P-DS σοι   V-FPI-1S ρυσθησομαι G575 PREP απο   N-GSN πειρατηριου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G2316 N-DSM θεω G1473 P-GS μου G5233 V-FMI-1S υπερβησομαι G5038 N-ASN τειχος
    30 G3588 T-NSM [17:31] ο G2316 N-NSM θεος G1473 P-GS μου G299 A-NSM αμωμος G3588 T-NSF η G3598 N-NSF οδος G846 D-GSM αυτου G3588 T-NPN τα G3051 N-NPN λογια G2962 N-GSM κυριου G4448 V-RPPNP πεπυρωμενα   N-NSM υπερασπιστης G1510 V-PAI-3S εστιν G3956 A-GPM παντων G3588 T-GPM των G1679 V-PAPGP ελπιζοντων G1909 PREP επ G846 D-ASM αυτον
    31 G3754 CONJ [17:32] οτι G5100 I-NSM τις G2316 N-NSM θεος G4133 ADV πλην G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου G2532 CONJ και G5100 I-NSM τις G2316 N-NSM θεος G4133 ADV πλην G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1473 P-GP ημων
    32 G3588 T-NSM [17:33] ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-NSM ο   V-PAPNS περιζωννυων G1473 P-AS με G1411 N-ASF δυναμιν G2532 CONJ και G5087 V-AMI-3S εθετο G299 A-ASM αμωμον G3588 T-ASF την G3598 N-ASF οδον G1473 P-GS μου
    33 G3588 T-NSM [17:34] ο G2675 V-PMPNS καταρτιζομενος G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G1473 P-GS μου G3739 CONJ ως   N-GSM ελαφου G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-APN τα G5308 A-APN υψηλα G2476 V-PAPNS ιστων G1473 P-AS με
    34 G1321 V-PAPNS [17:35] διδασκων G5495 N-APF χειρας G1473 P-GS μου G1519 PREP εις G4171 N-ASM πολεμον G2532 CONJ και G5087 V-AMI-2S εθου G5115 N-ASN τοξον   A-ASN χαλκουν G3588 T-APM τους G1023 N-APM βραχιονας G1473 P-GS μου
    35 G2532 CONJ [17:36] και G1325 V-AAI-2S εδωκας G1473 P-DS μοι   N-ASM υπερασπισμον G4991 N-GSF σωτηριας G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G1188 A-NSF δεξια G4771 P-GS σου   V-AMI-3S αντελαβετο G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G3809 N-NSF παιδεια G4771 P-GS σου   V-AAI-3S ανωρθωσεν G1473 P-AS με G1519 PREP εις G5056 N-ASN τελος G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G3809 N-NSF παιδεια G4771 P-GS σου G846 D-NSF αυτη G1473 P-AS με G1321 V-FAI-3S διδαξει
    36 G4115 V-AAI-2S [17:37] επλατυνας G3588 T-APN τα   N-APN διαβηματα G1473 P-GS μου G5270 PREP υποκατω G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G770 V-AAI-3P ησθενησαν G3588 T-NPN τα G2487 N-NPN ιχνη G1473 P-GS μου
    37 G2614 V-FAI-1S [17:38] καταδιωξω G3588 T-APM τους G2190 N-APM εχθρους G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G2638 V-FMI-1S καταλημψομαι G846 D-APM αυτους G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G654 V-FPI-1S αποστραφησομαι G2193 PREP εως G302 PRT αν G1587 V-AAS-3P εκλιπωσιν
    38   V-FAI-1S [17:39] εκθλιψω G846 D-APM αυτους G2532 CONJ και G3364 ADV ου G3165 ADV μη G1410 V-PMS-3P δυνωνται G2476 V-AAN στηναι G4098 V-FMI-3P πεσουνται G5259 PREP υπο G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G1473 P-GS μου
    39 G2532 CONJ [17:40] και G4024 V-AAI-2S περιεζωσας G1473 P-AS με G1411 N-ASF δυναμιν G1519 PREP εις G4171 N-ASM πολεμον   V-AAI-2S συνεποδισας G3956 A-APM παντας G3588 T-APM τους   V-RMPAP επανιστανομενους G1909 PREP επ G1473 P-AS εμε G5270 PREP υποκατω G1473 P-GS μου
    40 G2532 CONJ [17:41] και G3588 T-APM τους G2190 N-APM εχθρους G1473 P-GS μου G1325 V-AAI-2S εδωκας G1473 P-DS μοι   N-ASN νωτον G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G3404 V-PAPAP μισουντας G1473 P-AS με   V-AAI-2S εξωλεθρευσας
    41 G2896 V-AAI-3P [17:42] εκεκραξαν G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1510 V-IAI-3S ην G3588 T-NSM ο G4982 V-PAPNS σωζων G4314 PREP προς G2962 N-ASM κυριον G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1522 V-AAI-3S εισηκουσεν G846 D-GPM αυτων
    42 G2532 CONJ [17:43] και   V-FAI-1S λεπτυνω G846 D-APM αυτους G3739 CONJ ως   N-ASM χουν G2596 PREP κατα G4383 N-ASN προσωπον G417 N-GSM ανεμου G3739 CONJ ως G4081 N-ASM πηλον G4116 A-GPF πλατειων   V-FAI-1S λεανω G846 D-APM αυτους
    43   V-FMI-2S [17:44] ρυση G1473 P-AS με G1537 PREP εξ G485 N-GPF αντιλογιων G2992 N-GSM λαου G2525 V-FAI-2S καταστησεις G1473 P-AS με G1519 PREP εις G2776 N-ASF κεφαλην G1484 N-GPN εθνων G2992 N-NSM λαος G3739 R-ASM ον G3364 ADV ουκ G1097 V-AAI-1S εγνων G1398 V-AAI-3S εδουλευσεν G1473 P-DS μοι
    44 G1519 PREP [17:45] εις G189 N-ASF ακοην G5621 N-GSN ωτιου G5219 V-AAI-3S υπηκουσεν G1473 P-DS μοι G5207 N-NPM υιοι G245 A-NPM αλλοτριοι G5574 V-AMI-3P εψευσαντο G1473 P-DS μοι
    45 G5207 N-NPM [17:46] υιοι G245 A-NPM αλλοτριοι G3822 V-API-3P επαλαιωθησαν G2532 CONJ και   V-AAI-3P εχωλαναν G575 PREP απο G3588 T-GPM των G5147 N-GPF τριβων G846 D-GPM αυτων
    46 G2198 V-PAI-3S [17:47] ζη G2962 N-NSM κυριος G2532 CONJ και G2128 A-NSM ευλογητος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G5312 V-APD-3S υψωθητω G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-GSF της G4991 N-GSF σωτηριας G1473 P-GS μου
    47 G3588 T-NSM [17:48] ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-NSM ο G1325 V-PAPNS διδους G1557 N-NPF εκδικησεις G1473 P-DS εμοι G2532 CONJ και G5293 V-AAPNS υποταξας G2992 N-APM λαους G5259 PREP υπ G1473 P-AS εμε
    48 G3588 T-NSM [17:49] ο   N-NSM ρυστης G1473 P-GS μου G1537 PREP εξ G2190 N-GPM εχθρων G1473 P-GS μου G3711 A-GPM οργιλων G575 PREP απο G3588 T-GPM των   V-RMPGP επανιστανομενων G1909 PREP επ G1473 P-AS εμε G5312 V-FAI-2S υψωσεις G1473 P-AS με G575 PREP απο G435 N-GSM ανδρος G94 A-GSM αδικου   V-FMI-2S ρυση G1473 P-AS με
    49 G1223 PREP [17:50] δια G3778 D-ASN τουτο G1843 V-FMI-1S εξομολογησομαι G4771 P-DS σοι G1722 PREP εν G1484 N-DPN εθνεσιν G2962 N-VSM κυριε G2532 CONJ και G3588 T-DSN τω G3686 N-DSN ονοματι G4771 P-GS σου G5567 V-FAI-1S ψαλω
    50 G3170 V-PAPNS [17:51] μεγαλυνων G3588 T-APF τας G4991 N-APF σωτηριας G3588 T-GSM του G935 N-GSM βασιλεως G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4160 V-PAPNS ποιων G1656 N-ASN ελεος G3588 T-DSM τω G5547 A-DSM χριστω G846 D-GSM αυτου G3588 T-DSM τω   N-PRI δαυιδ G2532 CONJ και G3588 T-DSN τω G4690 N-DSN σπερματι G846 D-GSM αυτου G2193 PREP εως G165 N-GSM αιωνος