Genesis 18

LXX_WH(i)
    1 G3708 V-API-3S ωφθη G1161 PRT δε G846 D-DSM αυτω G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G4314 PREP προς G3588 T-DSF τη   N-DSF δρυι G3588 T-DSF τη   N-PRI μαμβρη G2521 V-PMPGS καθημενου G846 D-GSM αυτου G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G2374 N-GSF θυρας G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G846 D-GSM αυτου G3314 N-GSF μεσημβριας
    2 G308 V-AAPNS αναβλεψας G1161 PRT δε G3588 T-DPM τοις G3788 N-DPM οφθαλμοις G846 D-GSM αυτου G3708 V-AAI-3S ειδεν G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου G5140 A-NPM τρεις G435 N-NPM ανδρες G2476 V-YAI-3P ειστηκεισαν G1883 PREP επανω G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3708 V-AAPNS ιδων G4370 V-AAI-3S προσεδραμεν G1519 PREP εις G4877 N-ASF συναντησιν G846 D-DPM αυτοις G575 PREP απο G3588 T-GSF της G2374 N-GSF θυρας G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4352 V-AAI-3S προσεκυνησεν G1909 PREP επι G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην
    3 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-VSM κυριε G1487 CONJ ει G685 PRT αρα G2147 V-AAI-1S ευρον G5485 N-ASF χαριν G1726 PREP εναντιον G4771 P-GS σου G3165 ADV μη G3928 V-AAS-2S παρελθης G3588 T-ASM τον G3816 N-ASM παιδα G4771 P-GS σου
    4 G2983 V-APD-3S λημφθητω G1161 PRT δη G5204 N-NSN υδωρ G2532 CONJ και G3538 V-AAD-3P νιψατωσαν G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G2711 V-AAD-2P καταψυξατε G5259 PREP υπο G3588 T-ASN το G1186 N-ASN δενδρον
    5 G2532 CONJ και G2983 V-FMI-1S λημψομαι G740 N-ASM αρτον G2532 CONJ και G2068 V-AMD-2P φαγεσθε G2532 CONJ και G3326 PREP μετα G3778 D-ASN τουτο G3928 V-FMI-2P παρελευσεσθε G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G3598 N-ASF οδον G4771 P-GP υμων G3739 R-GSM ου   PREP εινεκεν G1578 V-AAI-2P εξεκλινατε G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G3816 N-ASM παιδα G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και   V-AAI-3P ειπαν G3778 ADV ουτως G4160 V-AAD-2S ποιησον G2531 ADV καθως   V-RAI-2S ειρηκας
    6 G2532 CONJ και G4692 V-AAI-3S εσπευσεν G11 N-PRI αβρααμ G1909 PREP επι G3588 T-ASF την G4633 N-ASF σκηνην G4314 PREP προς   N-PRI σαρραν G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G846 D-DSF αυτη G4692 V-AAD-2S σπευσον G2532 CONJ και   V-AAD-2S φυρασον G5140 A-APN τρια G3358 N-APN μετρα G4585 N-GSF σεμιδαλεως G2532 CONJ και G4160 V-AAD-2S ποιησον   N-APM εγκρυφιας
    7 G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3588 T-APF τας G1016 N-APF βοας G5143 V-AAI-3S εδραμεν G11 N-PRI αβρααμ G2532 CONJ και G2983 V-AAI-3S ελαβεν   N-ASN μοσχαριον G527 A-ASN απαλον G2532 CONJ και G2570 A-ASN καλον G2532 CONJ και G1325 V-AAI-3S εδωκεν G3588 T-DSM τω G3816 N-DSM παιδι G2532 CONJ και   V-AAI-3S εταχυνεν G3588 T-GSN του G4160 V-AAN ποιησαι G846 D-ASN αυτο
    8 G2983 V-AAI-3S ελαβεν G1161 PRT δε   N-ASN βουτυρον G2532 CONJ και G1051 N-ASN γαλα G2532 CONJ και G3588 T-ASN το   N-ASN μοσχαριον G3739 R-ASN ο G4160 V-AAI-3S εποιησεν G2532 CONJ και G3908 V-AAI-3S παρεθηκεν G846 D-DPM αυτοις G2532 CONJ και G2068 V-AAI-3P εφαγοσαν G846 D-NSM αυτος G1161 PRT δε G3936 V-YAI-3S παρειστηκει G846 D-DPM αυτοις G5259 PREP υπο G3588 T-ASN το G1186 N-ASN δενδρον
    9   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G4225 ADV που   N-PRI σαρρα G3588 T-NSF η G1135 N-NSF γυνη G4771 P-GS σου G3588 T-NSM ο G1161 PRT δε   V-APPNS αποκριθεις   V-AAI-3S ειπεν G2400 INJ ιδου G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G4633 N-DSF σκηνη
    10   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε   V-PAPNS επαναστρεφων G1854 V-FAI-1S ηξω G4314 PREP προς G4771 P-AS σε G2596 PREP κατα G3588 T-ASM τον G2540 N-ASM καιρον G3778 D-ASM τουτον G1519 PREP εις G5610 N-APF ωρας G2532 CONJ και G2192 V-FAI-3S εξει G5207 N-ASM υιον   N-PRI σαρρα G3588 T-NSF η G1135 N-NSF γυνη G4771 P-GS σου   N-PRI σαρρα G1161 PRT δε G191 V-AAI-3S ηκουσεν G4314 PREP προς G3588 T-DSF τη G2374 N-DSF θυρα G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G1510 V-PAPNS ουσα   ADV οπισθεν G846 D-GSM αυτου
    11 G11 N-PRI αβρααμ G1161 PRT δε G2532 CONJ και   N-PRI σαρρα G4245 A-NPMC πρεσβυτεροι G4260 V-RAPNP προβεβηκοτες G2250 N-GPF ημερων G1587 V-AAI-3S εξελιπεν G1161 PRT δε   N-PRI σαρρα G1096 V-PMN γινεσθαι G3588 T-APN τα G1134 A-APN γυναικεια
    12 G1070 V-AAI-3S εγελασεν G1161 PRT δε   N-PRI σαρρα G1722 PREP εν G1438 D-DSF εαυτη G3004 V-PAPNS λεγουσα G3768 ADV ουπω G3303 PRT μεν G1473 P-DS μοι G1096 V-RAI-3S γεγονεν G2193 PREP εως G3588 T-GSN του G3568 ADV νυν G3588 T-NSM ο G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G1473 P-GS μου G4245 A-NSMC πρεσβυτερος
    13 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς G11 N-PRI αβρααμ G5100 I-ASN τι G3754 CONJ οτι G1070 V-AAI-3S εγελασεν   N-PRI σαρρα G1722 PREP εν G1438 D-DSF εαυτη G3004 V-PAPNS λεγουσα G685 PRT αρα G1065 PRT γε G230 ADV αληθως G5088 V-FMI-1S τεξομαι G1473 P-NS εγω G1161 PRT δε G1095 V-RAI-1S γεγηρακα
    14 G3165 ADV μη G101 V-PAI-3S αδυνατει G3844 PREP παρα G3588 T-DSM τω G2316 N-DSM θεω G4487 N-NSN ρημα G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2540 N-ASM καιρον G3778 D-ASM τουτον G390 V-FAI-1S αναστρεψω G4314 PREP προς G4771 P-AS σε G1519 PREP εις G5610 N-APF ωρας G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G3588 T-DSF τη   N-PRI σαρρα G5207 N-NSM υιος
    15 G720 V-AMI-3S ηρνησατο G1161 PRT δε   N-PRI σαρρα G3004 V-PAPNS λεγουσα G3364 ADV ουκ G1070 V-AAI-1S εγελασα G5399 V-API-3S εφοβηθη G1063 PRT γαρ G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3364 ADV ουχι G235 CONJ αλλα G1070 V-AAI-2S εγελασας
    16   V-AAPNP εξανασταντες G1161 PRT δε G1564 ADV εκειθεν G3588 T-NPM οι G435 N-NPM ανδρες   V-AAI-3P κατεβλεψαν G1909 PREP επι G4383 N-ASN προσωπον G4670 N-GS σοδομων G2532 CONJ και   N-PRI γομορρας G11 N-PRI αβρααμ G1161 PRT δε G4848 V-IMI-3S συνεπορευετο G3326 PREP μετ G846 D-GPM αυτων   V-PAPNS συμπροπεμπων G846 D-APM αυτους
    17 G3588 T-NSM ο G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος   V-AAI-3S ειπεν G3165 ADV μη G2928 V-FAI-1S κρυψω G1473 P-NS εγω G575 PREP απο G11 N-PRI αβρααμ G3588 T-GSM του G3816 N-GSM παιδος G1473 P-GS μου G3739 R-APN α G1473 P-NS εγω G4160 V-PAI-1S ποιω
    18 G11 N-PRI αβρααμ G1161 PRT δε G1096 V-PMPNS γινομενος G1510 V-FMI-3S εσται G1519 PREP εις G1484 N-ASN εθνος G3173 A-ASN μεγα G2532 CONJ και G4183 A-ASN πολυ G2532 CONJ και G1757 V-FPI-3P ενευλογηθησονται G1722 PREP εν G846 D-DSM αυτω G3956 A-NPN παντα G3588 T-NPN τα G1484 N-NPN εθνη G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    19   V-YAI-3S ηδειν G1063 PRT γαρ G3754 CONJ οτι G4929 V-FAI-3S συνταξει G3588 T-DPM τοις G5207 N-DPM υιοις G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G846 D-GSM αυτου G3326 PREP μετ G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G5442 V-FAI-3P φυλαξουσιν G3588 T-APF τας G3598 N-APF οδους G2962 N-GSM κυριου G4160 V-PAN ποιειν G1343 N-ASF δικαιοσυνην G2532 CONJ και G2920 N-ASF κρισιν G3704 CONJ οπως G302 PRT αν   V-AAS-3S επαγαγη G2962 N-NSM κυριος G1909 PREP επι G11 N-PRI αβρααμ G3956 A-APN παντα G3745 A-APN οσα G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον
    20   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G2906 N-NSF κραυγη G4670 N-GS σοδομων G2532 CONJ και   N-PRI γομορρας G4129 V-RMI-3S πεπληθυνται G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G266 N-NPF αμαρτιαι G846 D-GPM αυτων G3173 A-NPF μεγαλαι G4970 ADV σφοδρα
    21 G2597 V-AAPNS καταβας G3767 PRT ουν G3708 V-FMI-1S οψομαι G1487 CONJ ει G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G2906 N-ASF κραυγην G846 D-GPM αυτων G3588 T-ASF την G2064 V-PMPAS ερχομενην G4314 PREP προς G1473 P-AS με G4931 V-PMI-3P συντελουνται G1487 CONJ ει G1161 PRT δε G3165 ADV μη G2443 CONJ ινα G1097 V-AAS-1S γνω
    22 G2532 CONJ και G654 V-AAPNP αποστρεψαντες G1564 ADV εκειθεν G3588 T-NPM οι G435 N-NPM ανδρες G2064 V-AAI-3P ηλθον G1519 PREP εις G4670 N-AS σοδομα G11 N-PRI αβρααμ G1161 PRT δε G1510 V-IAI-3S ην G2476 V-RAPNS εστηκως G1726 PREP εναντιον G2962 N-GSM κυριου
    23 G2532 CONJ και G1448 V-AAPNS εγγισας G11 N-PRI αβρααμ   V-AAI-3S ειπεν G3165 ADV μη   V-AAS-2S συναπολεσης G1342 A-ASM δικαιον G3326 PREP μετα G765 A-GSM ασεβους G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G3588 T-NSM ο G1342 A-NSM δικαιος G3739 CONJ ως G3588 T-NSM ο G765 A-NSM ασεβης
    24 G1437 CONJ εαν G1510 V-PAS-3P ωσιν G4004 N-NUI πεντηκοντα G1342 A-NPM δικαιοι G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει   V-FAI-2S απολεις G846 D-APM αυτους G3364 ADV ουκ G447 V-FAI-2S ανησεις G3956 A-ASM παντα G3588 T-ASM τον G5117 N-ASM τοπον   PREP ενεκεν G3588 T-GPM των G4004 N-NUI πεντηκοντα G1342 A-GPM δικαιων G1437 CONJ εαν G1510 V-PAS-3P ωσιν G1722 PREP εν G846 D-DSF αυτη
    25 G3365 ADV μηδαμως G4771 P-NS συ G4160 V-FAI-2S ποιησεις G3739 CONJ ως G3588 T-ASN το G4487 N-ASN ρημα G3778 D-ASN τουτο G3588 T-GSN του G615 V-AAN αποκτειναι G1342 A-ASM δικαιον G3326 PREP μετα G765 A-GSM ασεβους G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G3588 T-NSM ο G1342 A-NSM δικαιος G3739 CONJ ως G3588 T-NSM ο G765 A-NSM ασεβης G3365 ADV μηδαμως G3588 T-NSM ο G2919 V-PAPNS κρινων G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G3364 ADV ου G4160 V-FAI-2S ποιησεις G2920 N-ASF κρισιν
    26   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G1437 CONJ εαν G2147 V-AAS-1S ευρω G1722 PREP εν G4670 N-DS σοδομοις G4004 N-NUI πεντηκοντα G1342 A-APM δικαιους G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει   V-FAI-1S αφησω G3956 A-ASM παντα G3588 T-ASM τον G5117 N-ASM τοπον G1223 PREP δι G846 D-APM αυτους
    27 G2532 CONJ και   V-APPNS αποκριθεις G11 N-PRI αβρααμ   V-AAI-3S ειπεν G3568 ADV νυν G757 V-AMI-1S ηρξαμην G2980 V-AAN λαλησαι G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2962 N-ASM κυριον G1473 P-NS εγω G1161 PRT δε G1510 V-PAI-1S ειμι G1065 N-NSF γη G2532 CONJ και G4700 N-NSM σποδος
    28 G1437 CONJ εαν G1161 PRT δε   V-APS-3P ελαττονωθωσιν G3588 T-NPM οι G4004 N-NUI πεντηκοντα G1342 A-NPM δικαιοι G4002 N-NUI πεντε   V-FAI-2S απολεις   PREP ενεκεν G3588 T-GPM των G4002 N-NUI πεντε G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την G4172 N-ASF πολιν G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3364 ADV ου G3165 ADV μη   V-AAS-1S απολεσω G1437 CONJ εαν G2147 V-AAS-1S ευρω G1563 ADV εκει G5062 N-NUI τεσσαρακοντα G4002 N-NUI πεντε
    29 G2532 CONJ και G4369 V-AAI-3S προσεθηκεν G2089 ADV ετι G2980 V-AAN λαλησαι G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G1437 CONJ εαν G1161 PRT δε G2147 V-APS-3P ευρεθωσιν G1563 ADV εκει G5062 N-NUI τεσσαρακοντα G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3364 ADV ου G3165 ADV μη   V-AAS-1S απολεσω   PREP ενεκεν G3588 T-GPM των G5062 N-NUI τεσσαρακοντα
    30 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3165 ADV μη G5100 I-NSN τι G2962 N-VSM κυριε G1437 CONJ εαν G2980 V-AAS-1S λαλησω G1437 CONJ εαν G1161 PRT δε G2147 V-APS-3P ευρεθωσιν G1563 ADV εκει G5144 N-NUI τριακοντα G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3364 ADV ου G3165 ADV μη   V-AAS-1S απολεσω G1437 CONJ εαν G2147 V-AAS-1S ευρω G1563 ADV εκει G5144 N-NUI τριακοντα
    31 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G1894 CONJ επειδη G2192 V-PAI-1S εχω G2980 V-AAN λαλησαι G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2962 N-ASM κυριον G1437 CONJ εαν G1161 PRT δε G2147 V-APS-3P ευρεθωσιν G1563 ADV εκει G1501 N-NUI εικοσι G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3364 ADV ου G3165 ADV μη   V-AAS-1S απολεσω   PREP ενεκεν G3588 T-GPM των G1501 N-NUI εικοσι
    32 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3165 ADV μη G5100 I-ASN τι G2962 N-VSM κυριε G1437 CONJ εαν G2980 V-AAS-1S λαλησω G2089 ADV ετι G530 ADV απαξ G1437 CONJ εαν G1161 PRT δε G2147 V-APS-3P ευρεθωσιν G1563 ADV εκει G1176 N-NUI δεκα G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3364 ADV ου G3165 ADV μη   V-AAS-1S απολεσω   PREP ενεκεν G3588 T-GPM των G1176 N-NUI δεκα
    33 G565 V-AAI-3S απηλθεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G3739 CONJ ως G3973 V-AMI-3S επαυσατο G2980 V-PAPNS λαλων G3588 T-DSM τω G11 N-PRI αβρααμ G2532 CONJ και G11 N-PRI αβρααμ G654 V-AAI-3S απεστρεψεν G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G5117 N-ASM τοπον G846 D-GSM αυτου