2 Thessalonians

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G2532 , en G4610 Silvanus G2532 , en G5095 Timotheus G1577 , aan de Gemeente G2331 der Thessalonicensen G1722 , [welke] [is] in G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus:
  2 G5485 Genade G5213 zij u G2532 , en G1515 vrede G575 , van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  3 G3784 [G5719] Wij moeten G2316 God G3842 te allen tijd G2168 [G5721] danken G4012 over G5216 u G80 , broeders G2531 , gelijk G514 billijk G2076 [G5748] is G3754 , omdat G5216 uw G4102 geloof G5232 [G5719] zeer wast G2532 , en G26 [dat] de liefde G1520 eens G1538 iegelijken G5216 van u G3956 allen G1519 jegens G240 elkander G4121 [G5719] overvloedig wordt;
  4 G5620 Alzo dat G2248 wij G846 zelven G1722 van G5213 u G2744 [G5738] roemen G1722 in G1577 de Gemeenten G2316 Gods G5228 , over G5216 uw G5281 lijdzaamheid G2532 en G4102 geloof G1722 in G3956 al G5216 uw G1375 vervolgingen G2532 en G2347 verdrukkingen G3739 , die G430 [G5736] gij verdraagt;
  5 G1730 Een bewijs G2316 van Gods G1342 rechtvaardig G2920 oordeel G1519 , opdat G5209 gij G2661 [G5683] waardig geacht wordt G932 het Koninkrijk G2316 Gods G5228 , voor G3739 hetwelk G2532 gij ook G3958 [G5719] lijdt;
  6 G1512 Alzo G1342 het recht G3844 is bij G2316 God G2347 verdrukking G467 [G5629] te vergelden G5209 dengenen, die u G2346 [G5723] verdrukken;
  7 G2532 En G5213 u G2346 [G5746] , die verdrukt wordt G425 , verkwikking G3326 met G2257 ons G1722 , in G602 de openbaring G2962 van den Heere G2424 Jezus G575 van G3772 den hemel G3326 met G32 de engelen G846 Zijner G1411 kracht;
  8 G1722 Met G5395 vlammend G4442 vuur G1557 wraak G1325 [G5723] doende G2316 over degenen, die God G3361 niet G1492 [G5761] kennen G2532 , en G2098 over degenen, die het Evangelie G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3361 niet G5219 [G5723] gehoorzaam zijn.
  9 G3748 Dewelken G1349 zullen [tot] straf G5099 [G5692] lijden G166 het eeuwig G3639 verderf G575 , van G4383 het aangezicht G2962 des Heeren G2532 , en G575 van G1391 de heerlijkheid G846 Zijner G2479 sterkte,
  10 G3752 Wanneer G2064 [G5632] Hij zal gekomen zijn G1740 [G5683] , om verheerlijkt te worden G1722 in G846 Zijn G40 heiligen G2532 , en G2296 [G5683] wonderbaar te worden G1722 in G3956 allen G4100 [G5723] , die geloven G3754 [overmits G2257 onze G3142 getuigenis G1909 onder G5209 u G4100 [G5681] is geloofd geworden G1722 ] in G1565 dien G2250 dag.
  11 G1519 G3739 Waarom G2532 wij ook G3842 altijd G4336 [G5736] bidden G4012 voor G5216 u G2443 , dat G2257 onze G2316 God G5209 u G515 [G5661] waardig achte G2821 der roeping G2532 , en G4137 [G5661] vervulle G3956 al G2107 het welbehagen G19 [Zijner] goedigheid G2532 , en G2041 het werk G4102 des geloofs G1722 met G1411 kracht.
  12 G3704 Opdat G3686 de Naam G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1740 [G5686] verheerlijkt worde G1722 in G5213 u G2532 , en G5210 gij G1722 in G846 Hem G2596 , naar G5485 de genade G2257 van onzen G2316 God G2532 en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.