Proverbs 20:1-6

DSV_Strongs(i)
  1 H3196 De wijn H3887 H8801 is een spotter H7941 , de sterke drank H1993 H8802 is woelachtig H7686 H8802 ; al wie daarin dwaalt H2449 H8799 , zal niet wijs zijn.
  2 H367 De schrik H4428 des konings H5099 is als het brullen H3715 eens jongen leeuws H5674 H8693 ; die zich tegen hem vergramt H2398 H8802 , zondigt H5315 tegen zijn ziel.
  3 H3519 Het is eer H376 voor een man H7379 , van twist H7674 af te blijven H191 ; maar ieder dwaas H1566 H8691 zal er zich in mengen.
  4 H2779 Om den winter H6102 zal de luiaard H2790 H8799 niet ploegen H7592 H8804 H8675 H7592 H8799 ; daarom zal hij bedelen H7105 in den oogst, maar er zal niet zijn.
  5 H6098 De raad H3820 in het hart H376 eens mans H6013 is [als] diepe H4325 wateren H376 ; maar een man H8394 van verstand H1802 H8799 zal dien uithalen.
  6 H376 Elk H7230 van de menigte H120 der mensen H7121 H0 roept H2617 zijn weldadigheid H7121 H8799 uit H529 ; maar wie zal een recht trouwen H376 man H4672 H8799 vinden?