Proverbs 20:1-6

DSV_Strongs(i)
  1 H3196 De wijn H3887 [H8801] is een spotter H7941 , de sterke drank H1993 [H8802] is woelachtig H7686 [H8802] ; al wie daarin dwaalt H2449 [H8799] , zal niet wijs zijn.
  2 H367 De schrik H4428 des konings H5099 is als het brullen H3715 eens jongen leeuws H5674 [H8693] ; die zich tegen hem vergramt H2398 [H8802] , zondigt H5315 tegen zijn ziel.
  3 H3519 Het is eer H376 voor een man H7379 , van twist H7674 af te blijven H191 ; maar ieder dwaas H1566 [H8691] zal er zich in mengen.
  4 H2779 Om den winter H6102 zal de luiaard H2790 [H8799] niet ploegen H7592 H7592 [H8804] ; daarom zal hij bedelen H7105 in den oogst, maar er zal niet zijn.
  5 H6098 De raad H3820 in het hart H376 eens mans H6013 is [als] diepe H4325 wateren H376 ; maar een man H8394 van verstand H1802 [H8799] zal dien uithalen.
  6 H376 Elk H7230 van de menigte H120 der mensen H7121 H0 roept H2617 zijn weldadigheid H7121 [H8799] uit H529 ; maar wie zal een recht trouwen H376 man H4672 [H8799] vinden?