Proverbs 20:1-6

Bulgarian(i) 1 Виното е присмивател и спиртното питие — крамолник и който се опива от него, не е благоразумен. 2 Заплахата на царя е като реване на лъв; който го раздразня, съгрешава против живота си. 3 За човека е чест да страни от препирня, а всеки глупак ще се втурне в нея. 4 Ленивият не оре заради зимата — ще потърси по време на жетва и няма да има нищо. 5 Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода, но разумният човек ще го извади. 6 Повечето хора разгласяват всеки своята доброта, но кой може да намери верен човек?