Ephesians 5:18

Bulgarian(i) 18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с Духа;