Ephesians 5:18

Arabic(i) 18 ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح