Ephesians 5:18

BKR(i) 18 A neopíjejte se vínem, v němžto jest prostopášnost, ale naplněni buďte Duchem svatým,