Ephesians 5:18

PBG(i) 18 A nie upijajcie się winem, w którem jest rozpusta; ale bądźcie napełnieni duchem,