Matthew 24:49

PBG(i) 49 I począłby bić spółsługi, a jeść i pić z pijanicami: