Proverbs 20:3

Bulgarian(i) 3 За човека е чест да страни от препирня, а всеки глупак ще се втурне в нея.