Matthew 21:33-45

DSV_Strongs(i)
  33 G191 [G5657] Hoort G243 een andere G3850 gelijkenis G2258 [G5713] . Er was G5100 een G444 heer G3617 des huizes G3748 , die G290 een wijngaard G5452 [G5656] plantte G2532 , en G4060 [G5656] zette G5418 een tuin G846 daarom G2532 , en G3736 [G5656] groef G3025 een wijnpersbak G1722 G846 daarin G2532 , en G3618 [G5656] bouwde G4444 een toren G2532 , en G1554 [G5639] verhuurde G846 dien G1092 den landlieden G2532 , en G589 [G5656] reisde buiten ['s] [lands].
  34 G3753 Toen G1161 nu G2540 de tijd G2590 der vruchten G1448 [G5656] genaakte G649 [G5656] , zond hij G846 zijn G1401 dienstknechten G4314 tot G1092 de landlieden G846 , om zijn G2590 vruchten G2983 [G5629] te ontvangen.
  35 G2532 En G1092 de landlieden G2983 [G5631] , nemende G846 zijn G1401 dienstknechten G3739 G3303 , hebben den een G1194 [G5656] geslagen G1161 , en G3739 den anderen G615 [G5656] gedood G1161 , en G3739 den derden G3036 [G5681] gestenigd.
  36 G3825 Wederom G649 [G5656] zond hij G243 andere G1401 dienstknechten G4119 , meer G4413 [in] [getal] dan de eersten G2532 , en G4160 [G5656] zij deden G846 hun G5615 desgelijks.
  37 G1161 En G5305 ten laatste G649 [G5656] zond hij G4314 tot G846 hen G846 zijn G5207 zoon G3004 [G5723] , zeggende G3450 : Zij zullen mijn G5207 zoon G1788 [G5691] ontzien.
  38 G1161 Maar G1092 de landlieden G5207 , den zoon G1492 [G5631] ziende G2036 [G5627] , zeiden G1722 onder G1438 elkander G3778 : Deze G2076 [G5748] is G2818 de erfgenaam G1205 [G5773] , komt G615 H , laat ons G846 hem G615 [G5725] doden G2532 , en G846 zijn G2817 erfenis G2722 [G5632] [aan] [ons] behouden.
  39 G2532 En G846 hem G2983 [G5631] nemende G1544 [G5627] , wierpen zij [hem] uit G1854 , buiten G290 den wijngaard G2532 , en G615 [G5656] doodden [hem].
  40 G3752 Wanneer G3767 dan G2962 de heer G290 des wijngaards G2064 [G5632] komen zal G5101 , wat G1565 zal hij dien G1092 landlieden G4160 [G5692] doen?
  41 G3004 [G5719] Zij zeiden G846 tot hem G846 : Hij zal den G2556 kwaden G2560 een kwaden G622 [G5692] dood aandoen G2532 , en G290 zal den wijngaard G243 aan andere G1092 landlieden G1554 [G5695] verhuren G3748 , die G846 hem G2590 de vruchten G1722 op G846 haar G2540 tijden G591 [G5692] zullen geven.
  42 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G3763 : Hebt gij nooit G314 [G5627] gelezen G1722 in G1124 de Schriften G3037 : De steen G3739 , dien G3618 [G5723] de bouwlieden G593 [G5656] verworpen hebben G3778 , deze G1096 [G5675] is geworden G1519 tot G2776 een hoofd G1137 des hoeks G3844 ; van G2962 den Heere G3778 is dit G1096 [G5633] geschied G2532 , en G2076 [G5748] het is G2298 wonderlijk G1722 in G2257 onze G3788 ogen?
  43 G1223 G5124 Daarom G3004 [G5719] zeg Ik G5213 ulieden G3754 , dat G932 het Koninkrijk G2316 Gods G575 van G5216 u G142 [G5701] zal weggenomen worden G2532 , en G1484 een volk G1325 [G5701] gegeven G846 , dat zijn G2590 vruchten G4160 [G5723] voortbrengt.
  44 G2532 En G1909 wie op G5126 dezen G3037 steen G4098 [G5631] valt G4917 [G5701] , die zal verpletterd worden G1161 ; en G1909 op G302 wien G4098 [G5632] hij valt G846 , dien G3039 [G5692] zal hij vermorzelen.
  45 G2532 En G749 als de overpriesters G2532 en G5330 Farizeen G3850 deze Zijn gelijkenissen G191 [G5660] hoorden G1097 [G5627] , verstonden zij G3754 , dat G4012 Hij van G846 hen G3004 [G5719] sprak.