Matthew 21:33-45

ManxGaelic(i) 33 Eaisht-jee rish coraa-dorraghey elley: Va fer-thie dy row ren garey-feeyney y hoiaghey, as ren eh cleigh y yannoo mysh, as chleiy eh press-feeyney ayn, as hrog eh toor, as hoie eh eh rish tannys, as hie eh gys cheer foddey. 34 As tra va earish ny mess tayrn er-gerrey, hug eh e ir-vooinjerey gys y tannys, dy gheddyn jeh'n mess echey. 35 As ghow yn tannys e ir-vooinjerey, as woaill ad fer, as varr ad fer elley, as chlagh ad fer elley. 36 Reesht hug eh magh sharvaantyn elley ny s'lhee na'n chied eallagh: as ghell ad roosyn er yn aght cheddin. 37 Agh er-jerrey ooilley hug eh huc e vac, gra, Bee ad arrymagh da my vac. 38 Agh tra honnick y tannys yn mac dooyrt ad nyn mast' oc hene, Shoh'n eirey, tar-jee, lhig dooin eh y varroo, as bee'n eiraght echey lhien hene. 39 As ghow ad eh, as hilg ad eh magh ass y gharey-feeyney, as varr ad eh. 40 Tra hig er-y-fa shen Chiarn y gharey-feeyney, Cre nee eh rish yn tannys shen? 41 Dooyrt adsyn rish, Stroie-ee eh fegooish myghin ny drogh-gheiney shen, as nee eh soiaghey yn garey-feeyney rish tannys elley, livrey-ys ny messyn da ayns nyn imbagh cooie. 42 Dooyrt Yeesey roo, Nagh lhaih shiu rieau ayns goo Yee, Yn chlagh ren ny masoonee y vee-lowal, ta'n chlagh cheddin er jeet dy ve yn ard-chlagh chorneilagh: shoh jannoo yn Chiarn, as te yindyssagh ayns ny sooillyn ainyn? 43 Shen-y-fa ta mish gra riu, Dy bee reeriaght Yee er ny ghoaill veue-ish, as er ny choyrt da ashoon ymmyrkys magh yn mess echey. 44 As quoi-erbee huittys er y chlagh shen bee eh er ny vroo: agh er quoi-erbee huittys y chlagh shen, nee ee cha meen as joan jeh. 45 As tra va ny ard-saggyrtyn as ny Phariseeyn erreish ny coraaghyn-dorraghey echey y chlashtyn, dennee ad dy nee jeusyn v'eh loayrt.