Exodus 27

DSV_Strongs(i)
  1 H4196 Gij zult ook een altaar H6213 [H8804] maken H7848 H6086 van sittimhout H2568 ; vijf H520 ellen H753 zal de lengte H2568 zijn, en vijf H520 ellen H7341 de breedte H7251 [H8803] [vierkant H4196 zal dit altaar H7969 zijn], en drie H520 ellen H6967 zijn hoogte.
  2 H7161 En gij zult zijn hoornen H6213 [H8804] maken H702 op zijn vier H6438 hoeken H7161 ; uit hetzelve zullen zijn hoornen H5178 zijn, en gij zult het met koper H6823 [H8765] overtrekken.
  3 H5518 Gij zult het ook potten H6213 [H8804] maken H1878 [H8763] , om zijn as te ontvangen H3257 , ook zijn schoffelen H4219 , en zijn besprengbekkens H4207 , en zijn krauwelen H4289 , en zijn koolpannen H3627 ; al zijn gereedschap H5178 zult gij van koper H6213 [H8799] maken.
  4 H4345 Gij zult het een rooster H6213 [H8804] maken H5178 van koperen H4639 netwerk H7568 ; en gij zult aan dat net H702 vier H5178 koperen H2885 ringen H6213 [H8804] maken H702 aan zijn vier H7098 einden.
  5 H3749 En gij zult het onder den omloop H4196 des altaars H4295 van beneden H5414 [H8804] opleggen H7568 , alzo dat het net H5704 tot H2677 het midden H4196 des altaars zij.
  6 H905 Gij zult ook handbomen H6213 [H8804] maken H4196 tot het altaar H905 , handbomen H7848 H6086 van sittimhout H5178 ; en gij zult ze met koper H6823 [H8765] overtrekken.
  7 H905 En de handbomen H2885 zullen in de ringen H935 [H8717] gedaan worden H905 , alzo dat de handbomen H8147 zijn aan beide H6763 zijden H4196 des altaars H5375 [H8800] , als men het draagt.
  8 H5014 [H8803] Gij zult hetzelve hol H3871 van planken H6213 [H8799] maken H2022 ; gelijk als Hij u op den berg H7200 [H8689] gewezen heeft H6213 [H8799] , alzo zullen zij doen.
  9 H2691 Gij zult ook den voorhof H4908 des tabernakels H6213 [H8804] maken H5045 H6285 ; aan den zuidhoek H8486 zuidwaarts H2691 , zullen aan den voorhof H7050 behangselen H7806 [H8716] zijn van fijn getweernd H8336 linnen H753 ; de lengte H259 ener H6285 zijde H3967 zal honderd H520 ellen zijn.
  10 H6242 Ook zullen zijn twintig H5982 pilaren H6242 , en derzelver twintig H134 voeten H5178 , van koper H2053 zijn; de haken H5982 dezer pilaren H2838 , en hun banden H3701 zullen van zilver zijn.
  11 H6828 H6285 Alzo zullen ook aan den noorderhoek H753 , in de lengte H7050 , de behangsels H3967 honderd H753 [ellen] lang H6242 zijn; en zijn twintig H5982 pilaren H6242 , en derzelver twintig H134 voeten H5178 , van koper H2053 ; de haken H5982 der pilaren H2838 , en derzelver banden H3701 zullen van zilver zijn.
  12 H7341 En in de breedte H2691 des voorhofs H3220 H6285 , aan den westerhoek H7050 , zullen behangselen H2572 zijn van vijftig H520 ellen H5982 ; hun pilaren H6235 tien H134 , en derzelver voeten H6235 tien.
  13 H7341 Van gelijken zal de breedte H2691 des voorhofs H6924 H6285 , aan den oosterhoek H4217 oostwaarts H2572 , van vijftig H520 ellen zijn.
  14 H2568 H6240 Alzo dat er vijftien H520 ellen H7050 der behangselen H3802 op [de] [ene] zijde H5982 zijn; hun pilaren H7969 drie H134 , en hun voeten H7969 drie;
  15 H2568 H6240 En vijftien H7050 [ellen] der behangselen H8145 aan de andere H3802 zijde H5982 ; hun pilaren H7969 drie H134 , en hun voeten H7969 drie.
  16 H8179 In de poort H2691 nu des voorhofs H4539 zal een deksel H6242 zijn van twintig H520 ellen H8504 , hemelsblauw H713 , en purper H8144 H8438 , en scharlaken H7806 [H8716] , en fijn getweernd H8336 linnen H7551 [H8802] , geborduurd H4639 werk H5982 ; de pilaren H702 vier H134 , en hun voeten H702 vier.
  17 H5982 Al de pilaren H2691 des voorhofs H5439 zullen rondom H3701 met zilveren H2836 [H8794] banden bezet zijn H2053 ; hun haken H3701 zullen van zilver H134 zijn, maar hun voeten H5178 zullen van koper zijn.
  18 H753 De lengte H2691 des voorhofs H3967 zal honderd H520 ellen H7341 zijn, en de breedte H2572 doorgaans H2572 vijftig H6967 , en de hoogte H2568 vijf H520 ellen H7806 [H8716] , van fijn getweernd H8336 linnen H134 ; maar hun voeten H5178 zullen van koper zijn.
  19 H3627 Aangaande al het gereedschap H4908 des tabernakels H5656 , in al deszelfs dienst H3489 , ja, al zijn pennen H3489 , en al de pennen H2691 des voorhofs H5178 , zullen van koper zijn.
  20 H1121 Gij nu zult den kinderen H3478 Israels H6680 [H8762] gebieden H3947 [H8799] , dat zij tot u brengen H2134 reine H8081 olie H2132 van olijven H3795 , gestoten H3974 tot den luchter H8548 , dat men geduriglijk H5216 de lampen H5927 [H8687] aansteke.
  21 H168 In de tent H4150 der samenkomst H2351 , van buiten H6532 den voorhang H5715 , die voor de getuigenis H175 is, zal ze Aaron H1121 en zijn zonen H6186 [H8799] toerichten H6153 , van den avond H1242 tot den morgen H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H5769 ; dit zal een eeuwige H2708 inzetting H1755 zijn voor hun geslachten H1121 , vanwege de kinderen H3478 Israels.