Exodus 23:14-17

DSV_Strongs(i)
  14 H7969 Drie H7272 reizen H8141 in het jaar H2287 [H8799] zult gij Mij feest houden.
  15 H2282 Het feest H4682 van de ongezuurde H8104 [H8799] [broden] zult gij houden H7651 ; zeven H3117 dagen H4682 zult gij ongezuurde H398 [H8799] [broden] eten H6680 [H8765] [gelijk Ik u geboden heb H4150 ], ter bestemder tijd H2320 in de maand H24 Abib H4714 , want in dezelve zijt gij uit Egypte H3318 [H8804] getogen H7387 ; doch men zal niet ledig H6440 voor Mijn aangezicht H7200 [H8735] verschijnen.
  16 H2282 En het feest H7105 des oogstes H1061 , der eerste vruchten H4639 van uw arbeid H7704 , die gij op het veld H2232 [H8799] gezaaid zult hebben H2282 . En het feest H614 der inzameling H3318 [H8800] , op den uitgang H8141 des jaars H4639 , wanneer gij uw arbeid H7704 uit het veld H622 [H8800] zult ingezameld hebben.
  17 H7969 Drie H6471 malen H8141 des jaars H2138 zullen al uw mannen H6440 voor het aangezicht H113 des Heeren H3068 HEEREN H7200 [H8735] verschijnen.
Reformed Dating