Exodus 23:14-17

DSV_Strongs(i)
  14 H7969 Drie H7272 reizen H8141 in het jaar H2287 H8799 zult gij Mij feest houden.
  15 H2282 Het feest H4682 van de ongezuurde H8104 H8799 [broden] zult gij houden H7651 ; zeven H3117 dagen H4682 zult gij ongezuurde H398 H8799 [broden] eten H6680 H8765 (gelijk Ik u geboden heb H4150 ), ter bestemder tijd H2320 in de maand H24 Abib H4714 , want in dezelve zijt gij uit Egypte H3318 H8804 getogen H7387 ; doch men zal niet ledig H6440 voor Mijn aangezicht H7200 H8735 verschijnen.
  16 H2282 En het feest H7105 des oogstes H1061 , der eerste vruchten H4639 van uw arbeid H7704 , die gij op het veld H2232 H8799 gezaaid zult hebben H2282 . En het feest H614 der inzameling H3318 H8800 , op den uitgang H8141 des jaars H4639 , wanneer gij uw arbeid H7704 uit het veld H622 H8800 zult ingezameld hebben.
  17 H7969 Drie H6471 malen H8141 des jaars H2138 zullen al uw mannen H6440 voor het aangezicht H113 des Heeren H3068 HEEREN H7200 H8735 verschijnen.