Exodus 23:14-17

Romanian(i) 14 De trei ori pe an, să prăznuieşti sărbători în cinstea Mea. 15 Să ţii sărbătoarea azimilor; timp de şapte zile, la vremea hotărîtă, în luna spicelor, să mănînci azimi, cum ţi-am poruncit; căci în luna aceasta ai ieşit din Egipt; şi să nu vii cu mînile goale înaintea Mea. 16 Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintîi roade din munca ta, din ceeace vei sămăna pe cîmp; şi să ţii sărbătoarea strîngerii roadelor, la sfîrşitul anului, cînd vei strînge depe cîmp rodul muncii tale. 17 De trei ori pe an toată partea bărbătească să se înfăţişeze înaintea Domnului, Dumnezeu.