Nehemiah 12:18

Segond(i) 18 pour Bilga, Schammua; pour Schemaeja, Jonathan;