Nehemiah 12:18

KJ2000(i) 18 Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;