Nehemiah 12:18

BBE(i) 18 Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;