Nehemiah 12:18

Clementine_Vulgate(i) 18 Belgæ, Sammua: Semaiæ, Jonathan: