Ezekiel 29

LXX_WH(i)
    1 G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2094 N-DSN ετει G3588 T-DSN τω G1182 A-DSN δεκατω G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G1182 A-DSM δεκατω G3303 N-DSM μηνι G1519 A-DSF μια G3588 T-GSM του G3303 N-GSM μηνος G1096 V-AMI-3S εγενετο G3056 N-NSM λογος G2962 N-GSM κυριου G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3004 V-PAPNS λεγων
    2 G5207 N-VSM υιε G444 N-GSM ανθρωπου G4741 V-AAD-2S στηρισον G3588 T-ASN το G4383 N-ASN προσωπον G4771 P-GS σου G1909 PREP επι G5328 N-PRI φαραω G935 N-ASM βασιλεα G125 N-GSF αιγυπτου G2532 CONJ και G4395 V-AAD-2S προφητευσον G1909 PREP επ G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G1909 PREP επ G125 N-ASF αιγυπτον G3650 A-ASF ολην
    3 G2532 CONJ και   V-AAD-2S ειπον G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G2400 INJ ιδου G1473 P-NS εγω G1909 PREP επι G5328 N-PRI φαραω G3588 T-ASM τον G1404 N-ASM δρακοντα G3588 T-ASM τον G3173 A-ASM μεγαν G3588 T-ASM τον   V-PMPAS εγκαθημενον G1722 PREP εν G3319 A-DSM μεσω G4215 N-GPM ποταμων G846 D-GSM αυτου G3588 T-ASM τον G3004 V-PAPAS λεγοντα G1473 P-DS εμοι G1510 V-PAI-3P εισιν G3588 T-NPM οι G4215 N-NPM ποταμοι G2532 CONJ και G1473 P-NS εγω G4160 V-AAI-1S εποιησα G846 D-APM αυτους
    4 G2532 CONJ και G1473 P-NS εγω G1325 V-FAI-1S δωσω G3803 N-APF παγιδας G1519 PREP εις G3588 T-APF τας G4600 N-APF σιαγονας G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G4347 V-FAI-1S προσκολλησω G3588 T-APM τους G2486 N-APM ιχθυς G3588 T-GSM του G4215 N-GSM ποταμου G4771 P-GS σου G4314 PREP προς G3588 T-APF τας G4420 N-APF πτερυγας G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G321 V-FAI-1S αναξω G4771 P-AS σε G1537 PREP εκ G3319 A-GSM μεσου G3588 T-GSM του G4215 N-GSM ποταμου G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3956 A-APM παντας G3588 T-APM τους G2486 N-APM ιχθυας G3588 T-GSM του G4215 N-GSM ποταμου G4771 P-GS σου
    5 G2532 CONJ και G2598 V-FAI-1S καταβαλω G4771 P-AS σε G1722 PREP εν G5036 A-DSM ταχει G2532 CONJ και G3956 A-APM παντας G3588 T-APM τους G2486 N-APM ιχθυας G3588 T-GSM του G4215 N-GSM ποταμου G4771 P-GS σου G1909 PREP επι G4383 N-ASN προσωπον G3588 T-GSN του   N-GSN πεδιου G4098 V-FMI-2S πεση G2532 CONJ και G3364 ADV ου G3165 ADV μη G4863 V-APS-2S συναχθης G2532 CONJ και G3364 ADV ου G3165 ADV μη   V-APS-2S περισταλης G3588 T-DPN τοις G2342 N-DPN θηριοις G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2532 CONJ και G3588 T-DPN τοις G4071 N-DPN πετεινοις G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G1325 V-RAI-1S δεδωκα G4771 P-AS σε G1519 PREP εις   N-ASN καταβρωμα
    6 G2532 CONJ και G1097 V-FMI-3P γνωσονται G3956 A-NPM παντες G3588 T-NPM οι   V-PAPNP κατοικουντες G125 N-ASF αιγυπτον G3754 CONJ οτι G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G2962 N-NSM κυριος G473 PREP ανθ G3739 R-GPM ων G1096 V-API-2S εγενηθης   N-NSF ραβδος   A-NSF καλαμινη G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G2474 N-PRI ισραηλ
    7 G3753 ADV οτε   V-AMI-3P επελαβοντο G4771 P-GS σου G3588 T-DSF τη G5495 N-DSF χειρι G846 D-GPM αυτων   V-API-2S εθλασθης G2532 CONJ και G3753 ADV οτε   V-AAI-3S επεκρατησεν G1909 PREP επ G846 D-APM αυτους G3956 A-NSF πασα G5495 N-NSF χειρ G2532 CONJ και G3753 ADV οτε   V-AMI-3P επανεπαυσαντο G1909 PREP επι G4771 P-AS σε G4937 V-API-2S συνετριβης G2532 CONJ και   V-AAI-2S συνεκλασας G846 D-GPM αυτων G3956 A-ASF πασαν G3751 N-ASF οσφυν
    8 G1223 PREP δια G3778 D-ASN τουτο G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G2400 INJ ιδου G1473 P-NS εγω   V-PAI-1S επαγω G1909 PREP επι G4771 P-AS σε   N-ASF ρομφαιαν G2532 CONJ και   V-FAI-1S απολω G444 N-APM ανθρωπους G575 PREP απο G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G2934 N-APN κτηνη
    9 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη G125 N-GSF αιγυπτου G684 N-NSF απωλεια G2532 CONJ και G2048 A-NSF ερημος G2532 CONJ και G1097 V-FMI-3P γνωσονται G3754 CONJ οτι G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G2962 N-NSM κυριος G473 PREP αντι G3588 T-GSN του G3004 V-PAN λεγειν G4771 P-AS σε G3588 T-NPM οι G4215 N-NPM ποταμοι G1473 P-DS εμοι G1510 V-PAI-3P εισιν G2532 CONJ και G1473 P-NS εγω G4160 V-AAI-1S εποιησα G846 D-APM αυτους
    10 G1223 PREP δια G3778 D-ASN τουτο G2400 INJ ιδου G1473 P-NS εγω G1909 PREP επι G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3956 A-APM παντας G3588 T-APM τους G4215 N-APM ποταμους G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1325 V-FAI-1S δωσω G1065 N-ASF γην G125 N-GSF αιγυπτου G1519 PREP εις G2048 N-ASF ερημον G2532 CONJ και   N-ASF ρομφαιαν G2532 CONJ και G684 N-ASF απωλειαν G575 PREP απο   N-GS μαγδωλου G2532 CONJ και   N-GSF συηνης G2532 CONJ και G2193 PREP εως G3725 N-GPN οριων G128 N-GPM αιθιοπων
    11 G3364 ADV ου G3165 ADV μη G1330 V-AAS-3S διελθη G1722 PREP εν G846 D-DSF αυτη G4228 N-NSM πους G444 N-GSM ανθρωπου G2532 CONJ και G4228 N-NSM πους G2934 N-GSN κτηνους G3364 ADV ου G3165 ADV μη G1330 V-AAS-3S διελθη G846 D-ASF αυτην G2532 CONJ και G3364 ADV ου   V-FPI-3S κατοικηθησεται G5062 N-NUI τεσσαρακοντα G2094 N-APN ετη
    12 G2532 CONJ και G1325 V-FAI-1S δωσω G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G846 D-GSF αυτης G684 N-ASF απωλειαν G1722 PREP εν G3319 A-DSM μεσω G1065 N-GSF γης G2049 V-RPPGS ηρημωμενης G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G4172 N-NPF πολεις G846 D-GSF αυτης G1722 PREP εν G3319 A-DSM μεσω G4172 N-GPF πολεων G2049 V-RPPGP ηρημωμενων G1510 V-FMI-3P εσονται G5062 N-NUI τεσσαρακοντα G2094 N-APN ετη G2532 CONJ και G1289 V-FAI-1S διασπερω G125 N-ASF αιγυπτον G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G1484 N-DPN εθνεσιν G2532 CONJ και G3039 V-FAI-1S λικμησω G846 D-APM αυτους G1519 PREP εις G3588 T-APF τας G5561 N-APF χωρας
    13 G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3326 PREP μετα G5062 N-NUI τεσσαρακοντα G2094 N-APN ετη G4863 V-FAI-1S συναξω G3588 T-APM τους G124 N-APM αιγυπτιους G575 PREP απο G3588 T-GPN των G1484 N-GPN εθνων G3739 R-GSM ου G1287 V-API-3P διεσκορπισθησαν G1563 ADV εκει
    14 G2532 CONJ και G654 V-FAI-1S αποστρεψω G3588 T-ASF την G161 N-ASF αιχμαλωσιαν G3588 T-GPM των G124 N-GPM αιγυπτιων G2532 CONJ και   V-FAI-1S κατοικισω G846 D-APM αυτους G1722 PREP εν G1065 N-DSF γη   N-PRI παθουρης G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G1065 N-DSF γη G3606 ADV οθεν G2983 V-API-3P ελημφθησαν G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G746 N-NSF αρχη G5011 A-NSF ταπεινη
    15 G3844 PREP παρα G3956 A-APF πασας G3588 T-APF τας G746 N-APF αρχας G3364 ADV ου G3165 ADV μη G5312 V-APS-3S υψωθη G2089 ADV ετι G1909 PREP επι G3588 T-APN τα G1484 N-APN εθνη G2532 CONJ και   A-APM ολιγοστους G846 D-APM αυτους G4160 V-FAI-1S ποιησω G3588 T-GSN του G3165 ADV μη G1510 V-PAN ειναι G846 D-APM αυτους G4183 A-APM πλειονας G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G1484 N-DPN εθνεσιν
    16 G2532 CONJ και G3765 ADV ουκετι G1510 V-FMI-3P εσονται G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G2474 N-PRI ισραηλ G1519 PREP εις G1680 N-ASF ελπιδα G363 V-PAPAS αναμιμνησκουσαν G458 N-ASF ανομιαν G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G846 D-APM αυτους G190 V-AAN ακολουθησαι G3694 PREP οπισω G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G1097 V-FMI-3P γνωσονται G3754 CONJ οτι G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G2962 N-NSM κυριος
    17 G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G1442 A-DSN εβδομω G2532 CONJ και   A-DSN εικοστω G2094 N-DSN ετει G1519 A-DSF μια G3588 T-GSM του G3303 N-GSM μηνος G3588 T-GSM του G4413 A-GSMS πρωτου G1096 V-AMI-3S εγενετο G3056 N-NSM λογος G2962 N-GSM κυριου G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3004 V-PAPNS λεγων
    18 G5207 N-VSM υιε G444 N-GSM ανθρωπου   N-PRI ναβουχοδονοσορ G935 N-NSM βασιλευς G897 N-GSF βαβυλωνος G2615 V-AMI-3S κατεδουλωσατο G846 D-GSM αυτου G3588 T-ASF την G1411 N-ASF δυναμιν G1397 N-DSF δουλεια G3173 A-DSF μεγαλη G1909 PREP επι G5184 N-GSF τυρου G3956 A-NSF πασα G2776 N-NSF κεφαλη   A-NSF φαλακρα G2532 CONJ και G3956 A-NSM πας G3676 N-NSM ωμος   V-PAPNS μαδων G2532 CONJ και G3408 N-NSM μισθος G3364 ADV ουκ G1096 V-API-3S εγενηθη G846 D-DSM αυτω G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη G1411 N-DSF δυναμει G846 D-GSM αυτου G1909 PREP επι G5184 N-GSF τυρου G2532 CONJ και G3588 T-GSF της G1397 N-GSF δουλειας G3739 R-GSF ης G1398 V-AAI-3P εδουλευσαν G1909 PREP επ G846 D-ASF αυτην
    19 G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G2962 N-NSM κυριος G2400 INJ ιδου G1325 V-PAI-1S διδωμι G3588 T-DSM τω   N-PRI ναβουχοδονοσορ G935 N-DSM βασιλει G897 N-GSF βαβυλωνος G1065 N-ASF γην G125 N-GSF αιγυπτου G2532 CONJ και   V-FAI-3S προνομευσει G3588 T-ASF την   N-ASF προνομην G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και   V-FAI-3S σκυλευσει G3588 T-APN τα G4661 N-APN σκυλα G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G3408 N-NSM μισθος G3588 T-DSF τη G1411 N-DSF δυναμει G846 D-GSM αυτου
    20 G473 PREP αντι G3588 T-GSF της G3009 N-GSF λειτουργιας G846 D-GSM αυτου G3739 R-GSF ης G1398 V-AAI-3S εδουλευσεν G1909 PREP επι G5184 N-ASF τυρον G1325 V-RAI-1S δεδωκα G846 D-DSM αυτω G1065 N-ASF γην G125 N-GSF αιγυπτου G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G2962 N-NSM κυριος
    21 G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G1565 D-DSF εκεινη G393 V-FAI-3S ανατελει G2768 N-NSN κερας G3956 A-DSM παντι G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G2474 N-PRI ισραηλ G2532 CONJ και G4771 P-DS σοι G1325 V-FAI-1S δωσω G4750 N-ASN στομα G455 V-RMPAS ανεωγμενον G1722 PREP εν G3319 A-DSM μεσω G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G1097 V-FMI-3P γνωσονται G3754 CONJ οτι G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G2962 N-NSM κυριος