Zechariah

LXX_WH(i)
    1 G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3590 A-DSM ογδοω G3303 N-DSM μηνι G2094 N-GSN ετους G1208 A-GSN δευτερου G1909 PREP επι   N-GSM δαρειου G1096 V-AMI-3S εγενετο G3056 N-NSM λογος G2962 N-GSM κυριου G4314 PREP προς G2197 N-ASM ζαχαριαν G3588 T-ASM τον G3588 T-GSM του G914 N-GSM βαραχιου G5207 N-ASM υιον   N-PRI αδδω G3588 T-ASM τον G4396 N-ASM προφητην G3004 V-PAPNS λεγων
    2 G3710 V-API-3S ωργισθη G2962 N-NSM κυριος G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G3962 N-APM πατερας G4771 P-GP υμων G3709 N-ASF οργην G3173 A-ASF μεγαλην
    3 G2532 CONJ και   V-FAI-2S ερεις G4314 PREP προς G846 D-APM αυτους G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G1994 V-AAD-2P επιστρεψατε G4314 PREP προς G1473 P-AS με G2532 CONJ και G1994 V-FPI-1S επιστραφησομαι G4314 PREP προς G4771 P-AP υμας G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος
    4 G2532 CONJ και G3165 ADV μη G1096 V-PMD-2P γινεσθε G2531 ADV καθως G3588 T-NPM οι G3962 N-NPM πατερες G4771 P-GP υμων G3739 R-DPM οις G1458 V-AAI-3P ενεκαλεσαν G846 D-DPM αυτοις G3588 T-NPM οι G4396 N-NPM προφηται G3588 T-NPM οι G1715 ADV εμπροσθεν G3004 V-PAPNP λεγοντες G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G654 V-AAD-2P αποστρεψατε G575 PREP απο G3588 T-GPF των G3598 N-GPF οδων G4771 P-GP υμων G3588 T-GPF των G4190 A-GPF πονηρων G2532 CONJ και G575 PREP απο G3588 T-GPN των   N-GPN επιτηδευματων G4771 P-GP υμων G3588 T-GPN των G4190 A-GPN πονηρων G2532 CONJ και G3364 ADV ου G4337 V-AAI-3P προσεσχον G3588 T-GSN του G1522 V-AAN εισακουσαι G1473 P-GS μου G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος
    5 G3588 T-NPM οι G3962 N-NPM πατερες G4771 P-GP υμων G4225 ADV που G1510 V-PAI-3P εισιν G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G4396 N-NPM προφηται G3165 ADV μη G3588 T-ASM τον G165 N-ASM αιωνα G2198 V-FMI-3P ζησονται
    6 G4133 ADV πλην G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G3545 A-APN νομιμα G1473 P-GS μου G1209 V-PMI-2P δεχεσθε G3745 A-APN οσα G1473 P-NS εγω G1781 V-PMI-1S εντελλομαι G1722 PREP εν G4151 N-DSN πνευματι G1473 P-GS μου G3588 T-DPM τοις G1401 N-DPM δουλοις G1473 P-GS μου G3588 T-DPM τοις G4396 N-DPM προφηταις G3739 R-NPM οι G2638 V-AAI-3P κατελαβοσαν G3588 T-APM τους G3962 N-APM πατερας G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και   V-API-3P απεκριθησαν G2532 CONJ και   V-AAI-3P ειπαν G2531 ADV καθως   V-RMI-3S παρατετακται G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G3588 T-GSN του G4160 V-AAN ποιησαι G2596 PREP κατα G3588 T-APF τας G3598 N-APF οδους G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G2596 PREP κατα G3588 T-APN τα   N-APN επιτηδευματα G4771 P-GP υμων G3778 ADV ουτως G4160 V-AAI-3S εποιησεν G4771 P-DP υμιν
    7 G3588 T-DSF τη   N-DSF τετραδι G2532 CONJ και   N-DSF εικαδι G3588 T-DSM τω G1734 A-DSM ενδεκατω G3303 N-DSM μηνι G3778 D-NSM ουτος G1510 V-PAI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G3303 N-NSM μην   N-PRI σαβατ G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G1208 A-DSN δευτερω G2094 N-DSN ετει G1909 PREP επι   N-GSM δαρειου G1096 V-AMI-3S εγενετο G3056 N-NSM λογος G2962 N-GSM κυριου G4314 PREP προς G2197 N-ASM ζαχαριαν G3588 T-ASM τον G3588 T-GSM του   N-GSM βαραχιου G5207 N-ASM υιον   N-PRI αδδω G3588 T-ASM τον G4396 N-ASM προφητην G3004 V-PAPNS λεγων
    8 G3708 V-RAI-1S εωρακα G3588 T-ASF την G3571 N-ASF νυκτα G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου G435 N-NSM ανηρ G1910 V-RAPNS επιβεβηκως G1909 PREP επι G2462 N-ASM ιππον   A-ASM πυρρον G2532 CONJ και G3778 D-NSM ουτος G2476 V-YAI-3S ειστηκει G303 PREP ανα G3319 A-ASN μεσον G3588 T-GPN των G1417 N-NUI δυο G3735 N-GPN ορεων G3588 T-GPN των   A-GPN κατασκιων G2532 CONJ και G3694 PREP οπισω G846 D-GSM αυτου G2462 N-NPM ιπποι   A-NPM πυρροι G2532 CONJ και   A-NPM ψαροι G2532 CONJ και G4164 A-NPM ποικιλοι G2532 CONJ και G3022 A-NPM λευκοι
    9 G2532 CONJ και   V-AAI-1S ειπα G5100 I-NSN τι G3778 D-NPM ουτοι G2962 N-VSM κυριε G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3588 T-NSM ο G32 N-NSM αγγελος G3588 T-NSM ο G2980 V-PAPNS λαλων G1722 PREP εν G1473 P-DS εμοι G1473 P-NS εγω G1166 V-FAI-1S δειξω G4771 P-DS σοι G5100 I-NSN τι G1510 V-PAI-3S εστιν G3778 D-NPN ταυτα
    10 G2532 CONJ και   V-API-3S απεκριθη G3588 T-NSM ο G435 N-NSM ανηρ G3588 T-NSM ο   V-RAPNS εφεστηκως G303 PREP ανα G3319 A-ASN μεσον G3588 T-GPN των G3735 N-GPN ορεων G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3778 D-NPM ουτοι G1510 V-PAI-3P εισιν G3739 R-APM ους G1821 V-RAI-3S εξαπεσταλκεν G2962 N-NSM κυριος G3588 T-GSN του   V-AAN περιοδευσαι G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην
    11 G2532 CONJ και   V-API-3P απεκριθησαν G3588 T-DSM τω G32 N-DSM αγγελω G2962 N-GSM κυριου G3588 T-DSM τω   V-RAPDS εφεστωτι G303 PREP ανα G3319 A-ASN μεσον G3588 T-GPN των G3735 N-GPN ορεων G2532 CONJ και   V-AAI-3P ειπον   V-RAI-1P περιωδευκαμεν G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου G3956 A-NSF πασα G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη   V-PMI-3S κατοικειται G2532 CONJ και G2270 V-PAI-3S ησυχαζει
    12 G2532 CONJ και   V-API-3S απεκριθη G3588 T-NSM ο G32 N-NSM αγγελος G2962 N-GSM κυριου G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-VSM κυριε G3841 N-VSM παντοκρατωρ G2193 PREP εως G5100 I-GSM τινος G3364 ADV ου G3165 ADV μη G1653 V-AAS-2S ελεησης G3588 T-ASF την G2419 N-PRI ιερουσαλημ G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G4172 N-APF πολεις G2448 N-PRI ιουδα G3739 R-APF ας   V-AAI-2S υπερειδες G3778 D-ASN τουτο   A-ASN εβδομηκοστον G2094 N-ASN ετος
    13 G2532 CONJ και   V-API-3S απεκριθη G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G3588 T-DSM τω G32 N-DSM αγγελω G3588 T-DSM τω G2980 V-PAPDS λαλουντι G1722 PREP εν G1473 P-DS εμοι G4487 N-APN ρηματα G2570 A-APN καλα G2532 CONJ και G3056 N-APM λογους   A-APM παρακλητικους
    14 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3588 T-NSM ο G32 N-NSM αγγελος G3588 T-NSM ο G2980 V-PAPNS λαλων G1722 PREP εν G1473 P-DS εμοι G349 V-AAD-2S ανακραγε G3004 V-PAPNS λεγων G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G2206 V-RAI-1S εζηλωκα G3588 T-ASF την G2419 N-PRI ιερουσαλημ G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G4622 N-PRI σιων G2205 N-ASM ζηλον G3173 A-ASM μεγαν
    15 G2532 CONJ και G3709 N-ASF οργην G3173 A-ASF μεγαλην G1473 P-NS εγω G3710 V-PMI-1S οργιζομαι G1909 PREP επι G3588 T-APN τα G1484 N-APN εθνη G3588 T-APN τα   V-PMPAP συνεπιτιθεμενα G473 PREP ανθ G3739 R-GPM ων G1473 P-NS εγω G3303 PRT μεν G3710 V-API-1S ωργισθην G3641 A-APN ολιγα G846 D-NPM αυτοι G1161 PRT δε   V-AMI-3S συνεπεθεντο G1519 PREP εις G2556 A-APN κακα
    16 G1223 PREP δια G3778 D-ASN τουτο G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G1994 V-FAI-1S επιστρεψω G1909 PREP επι G2419 N-PRI ιερουσαλημ G1722 PREP εν G3628 N-DSM οικτιρμω G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G3624 N-NSM οικος G1473 P-GS μου G456 V-FPI-3S ανοικοδομηθησεται G1722 PREP εν G846 D-DSF αυτη G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G2532 CONJ και G3358 N-NSN μετρον G1614 V-FPI-3S εκταθησεται G1909 PREP επι G2419 N-PRI ιερουσαλημ G2089 ADV ετι
    17 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3588 T-NSM ο G32 N-NSM αγγελος G3588 T-NSM ο G2980 V-PAPNS λαλων G1722 PREP εν G1473 P-DS εμοι G349 V-AAD-2S ανακραγε G3004 V-PAPNS λεγων G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G2089 ADV ετι   V-FPI-3P διαχυθησονται G4172 N-NPF πολεις G1722 PREP εν G18 A-DPN αγαθοις G2532 CONJ και G1653 V-FAI-3S ελεησει G2962 N-NSM κυριος G2089 ADV ετι G3588 T-ASF την G4622 N-PRI σιων G2532 CONJ και G140 V-FAI-3S αιρετιει G2089 ADV ετι G3588 T-ASF την G2419 N-PRI ιερουσαλημ
    18 G2532 CONJ [2:1] και G142 V-AAI-1S ηρα G3588 T-APM τους G3788 N-APM οφθαλμους G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3708 V-AAI-3P ειδον G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου G5064 A-APN τεσσαρα G2768 N-APN κερατα
    19 G2532 CONJ [2:2] και   V-AAI-1S ειπα G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G32 N-ASM αγγελον G3588 T-ASM τον G2980 V-PAPAS λαλουντα G1722 PREP εν G1473 P-DS εμοι G5100 I-NSN τι G1510 V-PAI-3S εστιν G3778 D-NPN ταυτα G2962 N-VSM κυριε G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3778 D-NPN ταυτα G3588 T-NPN τα G2768 N-NPN κερατα G3588 T-NPN τα G1287 V-AAPNP διασκορπισαντα G3588 T-ASM τον G2455 N-ASM ιουδαν G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G2474 N-PRI ισραηλ
    20 G2532 CONJ [2:3] και G1166 V-AAI-3S εδειξεν G1473 P-DS μοι G2962 N-NSM κυριος G5064 A-APM τεσσαρας G5045 N-APM τεκτονας
    21 G2532 CONJ [2:4] και   V-AAI-1S ειπα G5100 I-ASN τι G3778 D-NPM ουτοι G2064 V-PMI-3P ερχονται G4160 V-AAN ποιησαι G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3778 D-NPN ταυτα G3588 T-NPN τα G2768 N-NPN κερατα G3588 T-NPN τα G1287 V-AAPNP διασκορπισαντα G3588 T-ASM τον G2455 N-ASM ιουδαν G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G2474 N-PRI ισραηλ   V-AAI-3P κατεαξαν G2532 CONJ και G3762 A-NSM ουδεις G846 D-GPM αυτων G142 V-AAI-3S ηρεν G2776 N-ASF κεφαλην G2532 CONJ και G1525 V-AAI-3P εισηλθον G3778 D-NPM ουτοι G3588 T-GSN του   V-AAN οξυναι G846 D-APN αυτα G1519 PREP εις G5495 N-APF χειρας G846 D-GPM αυτων G3588 T-APN τα G5064 A-APN τεσσαρα G2768 N-APN κερατα G3588 T-APN τα G1484 N-APN εθνη G3588 T-APN τα   V-PMPAP επαιρομενα G2768 N-NSN κερας G1909 PREP επι G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G2962 N-GSM κυριου G3588 T-GSN του G1287 V-AAN διασκορπισαι G846 D-ASF αυτην