Zechariah

Romanian(i) 1 În luna a opta, în anul al doilea al lui Dariu, Cuvîntul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel: 2 ,,Domnul S'a mîniat foarte tare pe părinţii voştri. 3 Spune-le dar: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ...Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul oştirilor: şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor.... 4 Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le vorbeau proorocii de mai înainte, zicînd: ...Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ...Întoarceţi-vă dela căile voastre cele rele, dela faptele voastre cele rele!... Dar n'au ascultat şi n'au lut aminte la Mine, zice Domnul.`` 5 ,,Unde sînt acum părinţii voştri? Şi puteau proorocii să trăiască vecinic? 6 Totuş cuvintele Mele şi poruncile pe cari le dădusem slujitorilor Mei proorocii, ca să le vestească, n'au atins ele pe părinţii voştri? Şi atunci ei s'au întors, şi au zis:,,Domnul oştirilor ne -a făcut cum hotărîse să ne facă, după căile şi faptele noastre!`` 7 În a două zeci şi patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Şebat, în anul al doilea al lui Dariu, Cuvîntul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel: 8 M'am uitat noaptea, şi iată că un om era călare pe un cal roş, şi stătea între mirţi într'un umbrar; în urma lui erau nişte cai roşi, murgi şi albi. 9 Am întrebat:,,Ce înseamnă caii aceştia, domnul meu?`` Şi îngerul care vorbea cu mine mi -a zis:,,Îţi voi arăta ce înseamnă caii aceştia!`` 10 Omul care stătea între mirţi a luat cuvîntul şi a zis:,,Aceştia sînt aceia pe cari i -a trimes Domnul să cutreiere pămîntul!`` 11 Şi ei au vorbit Îngerului Domnului, care stătea între mirţi, şi au zis:,,Am cutreierat pămîntul, şi iată că tot pămîntul este în pace şi liniştit!`` 12 Atunci Îngerul Domnului a luat cuvîntul, şi a zis:,,Doamne al oştirilor, pînă cînd nu vei avea milă de Ierusalim şi de cetăţile lui Iuda, pe cari Te-ai mîniat în aceşti şapte zeci de ani?`` 13 Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mîngîiere, îngerului care vorbea cu mine. 14 Şi îngerul, care vorbea cu mine, mi -a zis:,,Strigă, şi zi: ...Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ...Sînt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim şi pentru Sion, 15 şi sînt plin de o mare mînie împotriva neamurilor îngîmfate; căci Mă mîniasem numai puţin, dar ele au ajutat spre nenorocire. 16 Deaceea aşa vorbeşte Domnul: ...Mă întorc cu îndurarea către Ierusalim; Casa Mea va fi zidită iarăş în el, şi funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului.... 17 Strigă din nou, şi zi: ...Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ...Cetăţile Mele vor avea iarăş belşug de bunătăţi, Domnul va mîngîia iarăş Sionul, va alege iarăş Ierusalimul.`` 18 Am ridicat ochii şi m'am uitat, şi iată că erau patru coarne! 19 Am întrebat îngerul, care vorbea cu mine:,,Ce înseamnă coarnele acestea?`` Şi el mi -a zis:,,Acestea sînt coarnele, cari au risipit pe Iuda, pe Israel şi Ierusalimul.`` 20 Domnul mi -a arătat patru fierari. 21 Eu am întrebat:,,Ce vor să facă aceştia?`` Şi el a zis:,,Aceştia vin să sperie coarnele cari au risipit pe Iuda, de n'a mai putut ridica nimeni capul; ferarii aceştia au venit să sperie, şi să taie coarnele neamurilor cari au ridicat cornul împotriva ţării lui Iuda, ca să -i risipească locuitorii.``