Job 20:26-28

DSV_Strongs(i)
  26 H3605 Alle H2822 duisternis H2934 [H8803] zal verborgen zijn H6845 [H8803] in zijn schuilplaatsen H784 ; een vuur H3808 , dat niet H5301 [H8795] opgeblazen is H398 [H8762] , zal hem verteren H8300 ; den overigen H168 in zijn tent H3415 [H8799] zal het kwalijk gaan.
  27 H8064 De hemel H5771 zal zijn ongerechtigheid H1540 [H8762] openbaren H776 , en de aarde H6965 [H8693] zal zich tegen hem opmaken.
  28 H2981 De inkomste H1004 van zijn huis H1540 [H8799] zal weggevoerd worden H5064 [H8737] ; het zal al henenvloeien H3117 in den dag H639 Zijns toorns.