Job 20:26-28

Norwegian(i) 26 Alt mørke er opspart for hans vel gjemte skatter; en ild som intet menneske puster til, fortærer ham; den eter det som er igjen i hans telt. 27 Himmelen åpenbarer hans misgjerning, og jorden reiser sig mot ham. 28 Det han har samlet i sitt hus, føres bort, det skylles bort på Guds vredes dag.