Job 20:26-28

Danish(i) 26 Mørket er helt opbevaret for hans Skatte, en Ild, der ikke pustes til, skal fortære ham; det skal gaa den ilde, som er bleven tilbage i hans Telt. 27 Himmelen skal aabenbare hans Misgerning, og Jorden skal rejse sig imod ham. 28 Hans Hus's Indtægt skal bortføres; den skal flyde bort paa Guds Vredes Dag.