Job 20:26-28

ABP_GRK(i)
  26 G3956 παν G1161 δε G4655 σκότος G1473 αυτώ G5278 υπομείναι G2719 κατέδεται G1473 αυτόν G4442 πυρ G183.2 άκαυστον G2559 κακώσαι G1161 δε G1473 αυτού G1907.2 επήλυτος G3588 τον G3624 οίκον
  27 G343 ανακαλύψαι G1161 δε G1473 αυτού G3588 ο G3772 ουρανός G3588 τας G458 ανομίας G1093 γη δε G1161   G1881 επανασταίη G1473 αυτώ
  28 G1670 ελκύσαι G3588 τον G3624 οίκον αυτού G1473   G684 απώλεια G1519 εις G5056 τέλος G2250 ημέρα G3709 οργής G1904 επέλθοι G1473 αυτώ