1 Kings 9:7-9

DSV_Strongs(i)
  7 H3478 Zo zal Ik Israel H3772 [H8689] uitroeien H4480 H5921 H6440 van H127 het land H834 , dat H5414 [H8804] Ik hun gegeven heb H1004 , en dit huis H834 , hetwelk H8034 Ik Mijn Naam H6942 [H8689] geheiligd heb H4480 H5921 , zal Ik van H6440 Mijn aangezicht H7971 [H8762] wegwerpen H3478 ; en Israel H4912 zal tot een spreekwoord H8148 en spotrede H1961 [H8804] zijn H3605 onder alle H5971 volken.
  8 H2088 En aangaande dit H1004 huis H5945 , [dat] verheven H1961 [H8799] zal geweest zijn H3605 , al H5921 wie voor H5674 [H8802] hetzelve zal voorbijgaan H8074 [H8799] , zal zich ontzetten H8319 [H8804] en fluiten H559 [H8804] ; men zal zeggen H5921 H4100 : Waarom H3068 heeft de HEERE H3602 alzo H6213 [H8804] gedaan H2063 aan dit H776 land H2088 en aan dit H1004 huis?
  9 H559 [H8804] En men zal zeggen H5921 H834 : Omdat H3068 zij den HEERE H430 , hun God H5800 [H8804] , verlaten hebben H834 , Die H1 hun vaderen H4480 uit H776 H4714 Egypteland H3318 [H8689] uitgevoerd had H312 , en hebben zich aan andere H430 goden H2388 [H8686] gehouden H7812 [H8691] , en zich voor dezelve nedergebogen H5647 [H8799] , en hen gediend H5921 H3651 ; daarom H3068 heeft de HEERE H3605 al H2063 dit H7451 kwaad H5921 over H935 [H8689] hen gebracht.