Numbers 25:7-12

DSV_Strongs(i)
  7 H6372 Toen Pinehas H1121 , de zoon H499 van Eleazar H1121 , den zoon H175 van Aaron H3548 , den priester H7200 [H8799] , [dat] zag H6965 [H8799] , zo stond hij op H8432 uit het midden H5712 der vergadering H3947 [H8799] , en nam H7420 een spies H3027 in zijn hand;
  8 H935 [H8799] En hij ging H3478 den Israelietischen H376 man H310 na H6898 in de hoerenwinkel H1856 [H8799] , en doorstak H8147 hen beiden H3478 , den Israelietischen H376 man H802 en de vrouw H413 , door H6897 hun buik H4046 . Toen werd de plaag H1121 van over de kinderen H3478 Israels H6113 [H8735] opgehouden.
  9 H4046 Degenen nu, die aan de plaag H4191 [H8801] stierven H702 , waren vier H6242 en twintig H505 duizend.
  10 H1696 [H8762] Toen sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  11 H6372 Pinehas H1121 , de zoon H499 van Eleazar H1121 , den zoon H175 van Aaron H3548 , den priester H2534 , heeft Mijn grimmigheid H1121 van over de kinderen H3478 Israels H7725 [H8689] afgewend H7068 , dewijl hij Mijn ijver H7065 [H8763] geijverd heeft H8432 in het midden H1121 derzelve, zodat Ik de kinderen H3478 Israels H7068 in Mijn ijver H3615 [H8765] niet vernield heb.
  12 H559 [H8798] Daarom spreek H5414 [H8802] : Zie, Ik geef H1285 hem Mijn verbond H7965 des vredes.