Numbers 25:7-12

Lithuanian(i) 7 Tai išvydęs, kunigo Aarono sūnaus Eleazaro sūnus Finehasas pakilo iš susirinkusiųjų ir, pagriebęs ietį, 8 įėjo į palapinę paskui izraelitą, ir perdūrė juos abu kiaurai­izraelitą ir moterį per jos pilvą. Tada liovėsi maras tarp Izraelio sūnų. 9 Iš viso nuo maro mirė dvidešimt keturi tūkstančiai žmonių. 10 Viešpats tarė Mozei: 11 “Kunigo Aarono sūnaus Eleazaro sūnus Finehasas išgelbėjo izraelitus nuo mano rūstybės; jis buvo uolus dėl manęs, kad Aš nesunaikinčiau izraelitų, apimtas pavydo. 12 Todėl sakyk jam, kad Aš darau su juo taikos sandorą: