Numbers 25:7-12

Bulgarian(i) 7 А Финеес, синът на Елеазар, син на свещеника Аарон, като видя това, стана отсред обществото, взе копие в ръката си 8 и влезе след израилтянина в спалнята, и прободе и двамата — израилтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израилевите синове. 9 А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души. 10 Тогава ГОСПОД говори на Мойсей и каза: 11 Финеес, синът на Елеазар, син на свещеника Аарон, отвърна яростта Ми от израилевите синове, понеже беше ревностен сред тях с Моята ревност, така че Аз не изтребих израилевите синове в ревността Си. 12 Затова кажи: Ето, Аз му давам Моя завет на мир: