Numbers 25:7-12

Croatian(i) 7 Kad to opazi Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, ustade ispred zajednice: uze koplje u ruku 8 i pođe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje, Izraelca i ženu; nju kroza slabine. Tako pomor Izraelaca prestade. 9 A onih koji su od pomora pomrli bilo je dvadeset i četiri tisuće. 10 Jahve reče Mojsiju: 11 "Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvratio je moj gnjev od Izraelaca, obuzet među njima mojim revnovanjem. Zato u svome revnovanju nisam istrijebio izraelskoga naroda. 12 Kaži mu dakle: 'S njime, evo, sklapam savez mira.