Exodus 8:1

LXX_WH(i)
    1   V-AAI-3S [7:26] ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην G1525 V-AAD-2S εισελθε G4314 PREP προς G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και   V-FAI-2S ερεις G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G1821 V-AAD-2S εξαποστειλον G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G1473 P-GS μου G2443 CONJ ινα G1473 P-DS μοι G3000 V-AAS-3P λατρευσωσιν
HOT(i) 1 (7:26) ויאמר יהוה אל משׁה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שׁלח את עמי ויעבדני׃
Vulgate(i) 1 dixitque Dominus ad Mosen ingredere ad Pharao et dices ad eum haec dicit Dominus dimitte populum meum ut sacrificet mihi
Clementine_Vulgate(i) 1 Dixit quoque Dominus ad Moysen: Ingredere ad Pharaonem, et dices ad eum: Hæc dicit Dominus: Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi:
Wycliffe(i) 1 Also the Lord seide to Moises, Entre thou to Farao, and thou schalt seie to hym, The Lord seith these thingis, Delyuere thou my puple, that it make sacrifice to me; sotheli if thou nylt delyuere, lo!
Tyndale(i) 1 The Lorde spake vnto Moses: Goo vnto Pharao and tell him, thus sayeth the Lorde: let my people goo, that they maye serue me.
Coverdale(i) 1 The LORDE sayde vnto Moses: Go yi waye to Pharao, & speake vnto him: Thus saieth the LORDE: Let my people go, yt they maye serue me:
MSTC(i) 1 The LORD spake unto Moses, "Go unto Pharaoh and tell him, 'Thus sayeth the LORD: let my people go, that they may serve me.
Matthew(i) 1 The Lord spake vnto Moyses: Go vnto Pharao and tel him, thus sayth the Lorde: let my people go, that they may serue me.
Great(i) 1 The Lorde spake vnto Moses: Goo vnto Pharao & tell him; thus sayeth the Lorde: lett my people goo, that they maye serue me.
Geneva(i) 1 Afterward the Lord sayde vnto Moses, Goe vnto Pharaoh, and tell him, Thus saith the Lord, Let my people goe, that they may serue me:
Bishops(i) 1 The Lorde spake vnto Moyses, go vnto Pharao & tell hym, Thus sayeth the Lord: Let my people go, that they may serue me
DouayRheims(i) 1 And the Lord said to Moses: Go in to Pharao, and thou shalt say to him: Thus saith the Lord: Let my people go to sacrifice to me.
KJV(i) 1

And the LORD spake unto Moses, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD, Let my people go, that they may serve me.

KJV_Cambridge(i) 1 And the LORD spake unto Moses, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD, Let my people go, that they may serve me.
Thomson(i) 1 the Lord said to Moses, Go to Pharao and say to him, say to him, Thus saith the Lord, Send away my people that they may serve me.
Webster(i) 1 And the LORD spoke to Moses, Go to Pharaoh, and say to him, Thus saith the LORD, Let my people go that they may serve me.
Brenton(i) 1 And the Lord said to Moses, Go in to Pharao, and thou shalt say to him, These things says the Lord: send forth my people, that they may serve me.
Brenton_Greek(i) 1 Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν, εἴσελθε πρὸς Φαραὼ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν, τάδε λέγει Κύριος, ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσωσιν.
Leeser(i) 1 (7:26) And the Lord said unto Moses, Go in unto Pharaoh, and say unto him, Thus hath said the Lord, Let my people go, that they may serve me.
YLT(i) 1 And Jehovah saith unto Moses, `Go in unto Pharaoh: and thou hast said unto him, Thus said Jehovah, Send My people away, and they serve Me;
JuliaSmith(i) 1 And Jehovah will say to Moses, Go to Pharaoh and say to him, So said Jehovah, Send forth my people, and they shall serve me.
Darby(i) 1 And Jehovah said to Moses, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith Jehovah: Let my people go, that they may serve me.
ERV(i) 1 And the LORD spake unto Moses, Go in unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD, Let my people go, that they may serve me.
ASV(i) 1 And Jehovah spake unto Moses, Go in unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith Jehovah, Let my people go, that they may serve me.
JPS_ASV_Byz(i) 1 (7:26) And the LORD spoke unto Moses: 'Go in unto Pharaoh, and say unto him: Thus saith the LORD: Let My people go, that they may serve Me.
Rotherham(i) 1 Then said Yahweh unto Moses, Go in unto Pharaoh,—then shalt thou say unto him—Thus, saith Yahweh,—Let my people go, that they may serve me.
CLV(i) 1 then Yahweh said to Moses: Enter to Pharaoh, and say to him, Thus says Yahweh : Dismiss My people that they may serve Me!"
BBE(i) 1 And this is what the Lord said to Moses: Go to Pharaoh and say to him, The Lord says, Let my people go so that they may give me worship.
MKJV(i) 1 And Jehovah spoke to Moses, Go to Pharaoh, and say to him: Thus says Jehovah, Let my people go so that they may serve Me.
LITV(i) 1 And Jehovah said to Moses, Go to Pharaoh, and say to him, So says Jehovah, Send away My people that they may serve Me.
ECB(i) 1 and Yah Veh says to Mosheh, Go to Paroh and say to him, Thus says Yah Veh: Send my people away, to serve me:
ACV(i) 1 And LORD spoke to Moses, Go in to Pharaoh, and say to him, Thus says LORD, Let my people go, that they may serve me.
WEB(i) 1 Yahweh spoke to Moses, “Go in to Pharaoh, and tell him, ‘This is what Yahweh says, “Let my people go, that they may serve me.
NHEB(i) 1 The LORD spoke to Moses, Go in to Pharaoh, and tell him, "This is what the LORD says, 'Let my people go, that they may serve me.
AKJV(i) 1 And the LORD spoke to Moses, Go to Pharaoh, and say to him, Thus said the LORD, Let my people go, that they may serve me.
KJ2000(i) 1 And the LORD spoke unto Moses, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus says the LORD, Let my people go, that they may serve me.
UKJV(i) 1 And the LORD spoke unto Moses, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus says the LORD, Let my people go, that they may serve me.
EJ2000(i) 1 ¶ Then the LORD spoke unto Moses, Go unto Pharaoh and say unto him, The LORD hath said thus, Let my people go that they may serve me.
CAB(i) 1 And the Lord said to Moses, Go in to Pharaoh, and you shall say to him, Thus says the Lord: Let My people go, that they may serve Me.
LXX2012(i) 1 And the Lord said to Moses, Go in to Pharao, and you shall say to him, These things says the Lord: send forth my people, that they may serve me.
NSB(i) 1 Then Jehovah said to Moses: »Approach Pharaoh and say to him, ‘Jehovah says: »Let My people go, that they may serve me.
ISV(i) 1 he said to Moses, "Go to Pharaoh and tell him, 'This is what the LORD says: "Let my people go so they may serve me.
LEB(i) 1 * And Yahweh said to Moses, "Go to Pharaoh, and say to him, 'Thus says Yahweh, "Release my people so that they may serve me."
MLV(i) 1 And Jehovah spoke to Moses, Go in to Pharaoh and say to him, Jehovah says thus, Let my people go, that they may serve me.
VIN(i) 1 The LORD spoke to Moses, Go in to Pharaoh, and tell him, "This is what the LORD says, 'Let my people go, that they may serve me.
Luther1545(i) 1 Der HERR sprach zu Mose: Gehe hinein zu Pharao und sprich zu ihm: So sagt der HERR: Laß mein Volk, daß mir's diene!
Luther1912(i) 1 Und der HERR sprach zu Mose: Sage Aaron: Recke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Bäche und Ströme und Seen und laß Frösche über Ägyptenland kommen.
ELB1871(i) 1 Und Jehova sprach zu Mose: Gehe zu dem Pharao hinein und sprich zu ihm: So spricht Jehova: Laß mein Volk ziehen, daß sie mir dienen!
ELB1905(i) 1 Und Jahwe sprach zu Mose: Sprich zu Aaron: Strecke deine Hand mit deinem Stabe aus über die Flüsse, über die Kanäle und über die Teiche, und laß die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen.
DSV(i) 1 Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Ga in tot Farao, en zeg tot hem: Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk trekken, dat zij Mij dienen.
Giguet(i) 1 ¶ Le Seigneur dit encore à Moïse: Dis à ton frère: Étends avec la main ta baguette sur le fleuve, sur les bras, sur les canaux, sur les marais, et fais-en sortir des grenouilles.
DarbyFR(i) 1
Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le Pharaon, et dis-lui: Ainsi dit l'Éternel: Laisse aller mon peuple, pour qu'ils me servent.
Martin(i) 1 Après cela l'Eternel dit à Moïse : va vers Pharaon, et lui dis : ainsi a dit l'Eternel : laisse aller mon peuple, afin qu'ils me servent.
Segond(i) 1 L'Eternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel: Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve.
SE(i) 1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Entra al Faraón, y dile: El SEÑOR ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirvan.
ReinaValera(i) 1 ENTONCES Jehová dijo á Moisés: Entra á Faraón, y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir á mi pueblo, para que me sirvan.
JBS(i) 1 ¶ Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Entra al Faraón, y dile: El SEÑOR ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
Albanian(i) 1 Pastaj Zoti i tha Moisiut: "Shko te Faraoni dhe thuaji: "Kështu thotë Zoti: Lëre popullin tim të shkojë me qëllim që të më shërbejë.
RST(i) 1 И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажиему: так говорит Господь: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение;
Arabic(i) 1 قال الرب لموسى ادخل الى فرعون وقل له هكذا يقول الرب اطلق شعبي ليعبدوني.
ArmenianEastern(i) 1 Տէրն ասաց Մովսէսին. «Մտի՛ր փարաւոնի մօտ ու ասա՛ նրան. «Այսպէս է ասում Տէրը. արձակի՛ր իմ ժողովրդին, որ նա պաշտի ինձ:
Bulgarian(i) 1 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Влез при фараона и му кажи: Така казва ГОСПОД: Пусни народа Ми, за да Ми послужи!
Croatian(i) 1 Onda Jahve reče Mojsiju: "Reci Aronu neka ispruži svoju ruku sa štapom povrh rijeka, prokopa i jezeraca i učini da žabe navale na egipatsku zemlju."
BKR(i) 1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi a rci jemu: Takto praví Hospodin: Propusť lid můj, ať mi slouží.
Danish(i) 1 Og HERREN sagde til Mose: Gak til Farao, og du skal sige til ham: Saa siger HERREN: Lad mit Folk fare, at de kunne tjene mig.
CUV(i) 1 耶 和 華 吩 咐 摩 西 說 : 你 進 去 見 法 老 , 對 他 說 : 耶 和 華 這 樣 說 : 容 我 的 百 姓 去 , 好 事 奉 我 。
CUVS(i) 1 耶 和 华 吩 咐 摩 西 说 : 你 进 去 见 法 老 , 对 他 说 : 耶 和 华 这 样 说 : 容 我 的 百 姓 去 , 好 事 奉 我 。
Esperanto(i) 1 Kaj la Eternulo diris al Moseo:Iru al Faraono, kaj diru al li:Tiel diris la Eternulo:Permesu al Mia popolo iri, por ke gxi faru servon al Mi.
Finnish(i) 1 Ja Herra sanoi Mosekselle: mene Pharaon tykö, ja sano hänelle: näin sanoo Herra: päästä minun kansani palvelemaan minua.
FinnishPR(i) 1 Sitten Herra sanoi Moosekselle: "Mene faraon luo ja sano hänelle: 'Näin sanoo Herra: Päästä minun kansani palvelemaan minua.
Haitian(i) 1 Apre sa, Seyè a di Moyiz konsa: -Ale kote farawon an. W'a di l': Men sa Seyè a di: Kite pèp mwen an ale pou l' kapab fè sèvis pou mwen.
Hungarian(i) 1 És monda az Úr Mózesnek: Menj be a Faraóhoz és mondd néki: Azt mondja az Úr: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem.
Indonesian(i) 1 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, "Pergilah menghadap raja dan sampaikan kepadanya pesan-Ku ini: 'Izinkan umat-Ku pergi untuk beribadat kepada-Ku.
Italian(i) 1 POI il Signore disse a Mosè: Vattene a Faraone, e digli: Così ha detto il Signore: Lascia andare il mio popolo, acciocchè egli mi serva.
ItalianRiveduta(i) 1 Poi l’Eterno disse a Mosè: "Va’ da Faraone, e digli: Così dice l’Eterno: Lascia andare il mio popolo perché mi serva.
Korean(i) 1 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 바로에게 가서 그에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라
Lithuanian(i) 1 Tada Viešpats tarė Mozei: “Eik pas faraoną ir jam sakyk: ‘Taip sako Viešpats: ‘Išleisk mano žmones, kad jie man tarnautų.
PBG(i) 1 I rzekł Pan do Mojżesza: Wnijdź do Faraona, a mów do niego: Tak mówi Pan: Wypuść lud mój, aby mi służył.
Portuguese(i) 1 Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva.
Norwegian(i) 1 Da sa Herren til Moses: Gå inn til Farao og si til ham: Så sier Herren: La mitt folk fare, så de kan tjene mig!
Romanian(i) 1 Domnul a zis lui Moise:,,Du-te la Faraon, şi spune -i:,Aşa vorbeşte Domnul:,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească.
Ukrainian(i) 1 І сказав Господь до Мойсея: Скажи Ааронові: Простягни свою руку з палицею своєю на річки, на потоки, і на ставки, і повиводь жаб на єгипетський край.