Romans 11:2-6

DSV_Strongs(i)
  2 G2316 God G846 heeft Zijn G2992 volk G3756 niet G683 [G5662] verstoten G3739 , hetwelk G4267 [G5656] Hij te voren gekend heeft G2228 . Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G5101 , wat G1124 de Schrift G3004 [G5719] zegt G1722 van G2243 Elia G5613 , hoe G2316 hij God G1793 [G5719] aanspreekt G2596 tegen G2474 Israel G3004 [G5723] , zeggende:
  3 G2962 Heere G4675 ! zij hebben Uw G4396 profeten G615 [G5656] gedood G2532 , en G4675 Uw G2379 altaren G2679 [G5656] omgeworpen G2504 ; en ik G3441 ben alleen G5275 [G5681] overgebleven G2532 en G2212 [G5719] zij zoeken G3450 mijn G5590 ziel.
  4 G235 Maar G5101 wat G3004 [G5719] zegt G846 tot hem G5538 het Goddelijk antwoord G1683 ? Ik heb Mijzelven G2035 [nog] zeven duizend G435 mannen G2641 [G5627] overgelaten G3748 , die G1119 de knie G896 voor het [beeld] van Baal G3756 niet G2578 [G5656] gebogen hebben.
  5 G3779 Alzo G3767 is er dan G2532 ook G1722 in G3568 dezen tegenwoordigen G2540 tijd G3005 een overblijfsel G1096 [G5754] geworden G2596 , naar G1589 de verkiezing G5485 der genade.
  6 G1161 En G1487 indien G5485 het door genade G3765 is, zo is het niet G2089 meer G1537 uit G2041 de werken G1893 ; anderszins G1096 [G5736] is G5485 de genade G3765 geen G5485 genade G2089 meer G1161 ; en G1487 indien G1537 het is uit G2041 de werken G2076 [G5748] , zo is het G3765 geen G5485 genade G2089 meer G1893 ; anderszins G2076 [G5748] is G2041 het werk G3765 geen G2041 werk G2089 meer.
Reformed Dating