Numbers 16:46-48

DSV_Strongs(i)
  46 H4872 En Mozes H559 [H8799] zeide H175 tot Aaron H3947 [H8798] : Neem H4289 het wierookvat H5414 [H8798] , en doe H784 vuur H6440 daarin van H4196 het altaar H7760 [H8798] , en leg H7004 reukwerk H4120 daarop, haastelijk H3212 [H8685] gaande H5712 tot de vergadering H3722 [H8761] , doe over hen verzoening H7110 ; want een grote toorn H3068 is van voor het aangezicht des HEEREN H3318 [H8804] uitgegaan H5063 , de plaag H2490 [H8689] heeft aangevangen.
  47 H175 En Aaron H3947 [H8799] nam H4872 het, gelijk als Mozes H1696 [H8765] gesproken had H7323 [H8799] , en liep H8432 in het midden H6951 der gemeente H5063 , en ziet, de plaag H2490 [H8689] had aangevangen H5971 onder het volk H5414 [H8799] ; en hij leide H7004 reukwerk H3722 [H8762] daarin, en deed verzoening H5971 over het volk.
  48 H5975 [H8799] En hij stond H4191 [H8801] tussen de doden H2416 en tussen de levenden H4046 ; alzo werd de plaag H6113 [H8735] opgehouden.