Genesis 1:20

LXX_WH(i)
    20 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1806 V-AAD-3S εξαγαγετω G3588 T-NPN τα G5204 N-NPN υδατα G2062 N-APN ερπετα G5590 N-GPF ψυχων G2198 V-PAPGP ζωσων G2532 CONJ και G4071 N-APN πετεινα G4072 V-PMPAP πετομενα G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2596 PREP κατα G3588 T-ASN το G4733 N-ASN στερεωμα G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3778 ADV ουτως
HOT(i) 20 ויאמר אלהים ישׁרצו המים שׁרץ נפשׁ חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השׁמים׃
IHOT(i) (In English order)
  20 H559 ויאמר said, H430 אלהים And God H8317 ישׁרצו bring forth abundantly H4325 המים Let the waters H8318 שׁרץ the moving creature H5315 נפשׁ that hath life, H2416 חיה that hath life, H5775 ועוף and fowl H5774 יעופף may fly H5921 על above H776 הארץ the earth H5921 על in H6440 פני the open H7549 רקיע firmament H8064 השׁמים׃ of heaven.
Vulgate(i) 20 dixit etiam Deus producant aquae reptile animae viventis et volatile super terram sub firmamento caeli
Clementine_Vulgate(i) 20 Dixit etiam Deus: Producant aquæ reptile animæ viventis, et volatile super terram sub firmamento cæli.
Wycliffe(i) 20 Also God seide, The watris brynge forth a `crepynge beeste of lyuynge soule, and a brid fleynge aboue erthe vndur the firmament of heuene.
Tyndale(i) 20 And God sayd let the water bryng forth creatures that move and have lyfe and foules for to flee over the erth vnder the fyrmament of heaven.
Coverdale(i) 20 And God sayde: let the waters brynge forth creatures that moue and haue life, & foules for to flye aboue the earth vnder the firmamet of heauen.
MSTC(i) 20 And God said, "Let the water bring forth creatures that move and have life, and fowls for to fly over the earth under the firmament of heaven."
Matthew(i) 20 And God said: let the water bryng forth creatures that moue and haue lyfe, & foules for to flye ouer the erth vnder the fyrmament of heauen.
Great(i) 20 And God sayde: let the waters bryng forth mouynge creature that hath lyfe, and foule that maye flye vpon the earth in the face of the firmament of heauen.
Geneva(i) 20 Afterward God said, Let the waters bring foorth in abundance euery creeping thing that hath life: and let the foule flie vpon the earth in the open firmament of the heauen.
Bishops(i) 20 And God sayde: let the waters bryng foorth mouyng creature that hath lyfe, and foule that may flee vpon the earth in the open firmament of heauen
DouayRheims(i) 20 God also said: let the waters bring forth the creeping creature having life, and the fowl that may fly over the earth under the firmament of heaven.
KJV(i) 20

And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.

KJV_Cambridge(i) 20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
Thomson(i) 20 Then God said, "Let the waters produce moving creatures having life; and winged creatures flying above the earth in the open firmament of heaven." And it was so.
Webster(i) 20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
Brenton(i) 20 And God said, Let the waters bring forth reptiles having life, and winged creatures flying above the earth in the firmament of heaven, and it was so.
Brenton_Greek(i) 20 Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν, καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ἐγένετο οὕτως.
Leeser(i) 20 And God said, Let the waters bring forth abundantly moving creatures that have life, and fowl that may fly above the earth in the open expansion of the heaven.
YLT(i) 20 And God saith, `Let the waters teem with the teeming living creature, and fowl let fly on the earth on the face of the expanse of the heavens.'
JuliaSmith(i) 20 And God will say the waters shall breed abundantly creeping things, the living soul, and birds shall fly over the earth, over the face of the firmament of the heavens.
Darby(i) 20 And God said, Let the waters swarm with swarms of living souls, and let fowl fly above the earth in the expanse of the heavens.
ERV(i) 20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and let fowl fly above the earth in the open firmament of heaven.
ASV(i) 20 And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open firmament of heaven.
JPS_ASV_Byz(i) 20 And God said: 'Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let fowl fly above the earth in the open firmament of heaven.'
Rotherham(i) 20 And God said––Let the waters swarm [with] an abundance of living soul, and, birds, shall fly over the earth, over the face of the expanse of the heavens.
CLV(i) 20 And saying is the Elohim, "Roam shall the water with the roaming, living soul, and the flyer shall fly over the earth on the face of the atmosphere of the heavens." And coming is it to be so.
BBE(i) 20 And God said, Let the waters be full of living things, and let birds be in flight over the earth under the arch of heaven.
MKJV(i) 20 And God said, Let the waters swarm with swarmers having a living soul; and let birds fly over the earth on the face of the expanse of the heavens.
LITV(i) 20 And God said, Let the waters swarm with swarmers having a soul of life; and let the birds fly over the earth, on the face of the expanse of the heavens.
ECB(i) 20 And Elohim says, Waters, teem with teemers having a living soul! And flyers, fly above the earth on the face of the expanse of the heavens!
ACV(i) 20 And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open firmament of heaven.
WEB(i) 20 God said, “Let the waters abound with living creatures, and let birds fly above the earth in the open expanse of the sky.”
NHEB(i) 20 And God said, "Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let flying creatures fly above the earth in the open expanse of the sky." And it was so.
AKJV(i) 20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that has life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
KJ2000(i) 20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that has life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
UKJV(i) 20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that has life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
EJ2000(i) 20 ¶ And God said, Let the waters bring forth great quantities of creatures with living souls and fowl that may fly above the earth upon the face of the firmament of the heavens.
CAB(i) 20 And God said, Let the waters bring forth reptiles having life, and winged creatures flying above the earth in the firmament of heaven, and it was so.
LXX2012(i) 20 And God said, Let the waters bring forth reptiles having life, and winged creatures flying above the earth in the firmament of heaven, and it was so.
NSB(i) 20 God said: »Let the waters be filled with many kinds of living beings, and let birds fly above the earth in the open expanse of the sky.«
ISV(i) 20 Then God said, "Let the oceans swarm with myriads of living creatures, and let birds fly above the earth throughout the sky!"
LEB(i) 20 And God said, "Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly over the earth across the face of the vaulted dome* of heaven.*
MLV(i) 20 And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures and let birds fly above the earth in the open expanse of heaven.
VIN(i) 20 God said, “Let the waters abound with living creatures, and let birds fly above the earth in the open expanse of the sky.”
Luther1545(i) 20 Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren und mit Gevögel, das auf Erden unter der Feste des Himmels fliege.
Luther1912(i) 20 Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren, und Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des Himmels.
ELB1871(i) 20 Und Gott sprach: Es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen, und Gevögel fliege über der Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels!
ELB1905(i) 20 Und Gott sprach: Es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen, W. Seelen; so auch später und Gevögel fliege über der Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels!
DSV(i) 20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
Giguet(i) 20 ¶ Et Dieu dit: Que les eaux produisent des reptiles, âmes vivantes, et des oiseaux volant sur la terre, sous le firmament du ciel. Et il en fut ainsi:
DarbyFR(i) 20
Et Dieu dit: Que les eaux foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre devant l'étendue des cieux.
Martin(i) 20 Puis Dieu dit : Que les eaux produisent en toute abondance des reptiles qui aient vie; et qu'il y ait des oiseaux, qui volent sur la terre vers l'étendue des cieux.
Segond(i) 20 Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel.
SE(i) 20 Y dijo Dios: Produzcan las aguas gran cantidad de criaturas de alma viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la faz del extendimiento de los cielos.
ReinaValera(i) 20 Y dijo Dios: Produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.
JBS(i) 20 ¶ Y dijo Dios: Produzcan las aguas gran cantidad de criaturas de alma viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la faz del extendimiento de los cielos.
Albanian(i) 20 Pastaj Perëndia tha: "Të mbushen ujërat nga një numër i madh qeniesh të gjalla dhe të fluturojnë zogjtë lart mbi tokë nëpër hapësirën e madhe të kupës qiellore".
RST(i) 20 И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной.
Arabic(i) 20 وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق الارض على وجه جلد السماء.
ArmenianEastern(i) 20 Աստուած ասաց. «Թող ջրերն արտադրեն կենդանութեան շունչ ունեցող զեռուններ, եւ երկրի վրայ ու երկնքի տարածութեան մէջ թող թեւաւոր թռչուններ լինեն»: Եւ եղաւ այդպէս:
Bulgarian(i) 20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!
Croatian(i) 20 I reče Bog: "Nek' povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek' polete nad zemljom, svodom nebeskim!" I bi tako.
BKR(i) 20 Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a
Danish(i) 20 Og Gud sagde: Vandet vrimle med en Vrimmel af levende Væsener, og Fugle skulle flyve over Jorden imod Himmelens udstrakte Befæstning.
CUV(i) 20 神 說 : 水 要 多 多 滋 生 有 生 命 的 物 ; 要 有 雀 鳥 飛 在 地 面 以 上 , 天 空 之 中 ( 原 文 作 天 空 的 表 面 ) 。
CUVS(i) 20 神 说 : 水 要 多 多 滋 生 冇 生 命 的 物 ; 要 冇 雀 鸟 飞 在 地 面 以 上 , 天 空 之 中 ( 原 文 作 天 空 的 表 面 ) 。
Esperanto(i) 20 Kaj Dio diris: La akvo aperigu movigxantajxojn, vivajn estajxojn, kaj birdoj ekflugu super la tero, sub la cxiela firmajxo.
Estonian(i) 20 Ja Jumal ütles: „Vesi kihagu elavaist olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!"
Finnish(i) 20 Ja Jumala sanoi: kuohuttakoon vedet yltäkyllä liikkuvaisia eläimiä, ja linnut lentäköön maan päällä taivaan avaruudessa.
FinnishPR(i) 20 Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla".
Haitian(i) 20 Bondye di ankò. Se pou dlo yo kale anpil anpil bèt vivan. Se pou zwazo vole nan syèl la anwo tè a. Se konsa sa te pase.
Hungarian(i) 20 És monda Isten: Pezsdûljenek a vizek élõ állatok nyüzsgésétõl; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
Indonesian(i) 20 Kemudian Allah berkata, "Hendaklah di dalam air berkeriapan banyak macam makhluk hidup, dan di udara beterbangan banyak burung-burung."
Italian(i) 20 Poi Iddio disse: Producano le acque copiosamente rettili, che sieno animali viventi; e volino gli uccelli sopra la terra, e per la distesa del cielo.
ItalianRiveduta(i) 20 Poi Dio disse: "Producano le acque in abbondanza animali viventi, e volino degli uccelli sopra la terra per l’ampia distesa del cielo".
Korean(i) 20 하나님이 가라사대 물들은 생물로 번성케 하라 땅 위 하늘의 궁창에는 새가 날으라 하시고
Lithuanian(i) 20 Dievas tarė: “Tegul vandenys knibždėte knibžda gyvūnais ir paukščiai teskraido virš žemės, padangėse!”
PBG(i) 20 I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej; a ptactwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskim.
Portuguese(i) 20 E disse Deus: Produzam as águas cardumes de seres viventes; e voem as aves acima da terra no firmamento do céu.
Norwegian(i) 20 Og Gud sa: Det vrimle av liv i vannet, og fugler flyve over jorden under himmelhvelvingen!
Romanian(i) 20 Dumnezeu a zis:,,Să mişune apele de vieţuitoare, şi să sboare păsări deasupra pămîntului pe întinderea cerului.``
Ukrainian(i) 20 І сказав Бог: Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю.