Exodus 29:27

LXX_WH(i)
    27 G2532 CONJ και G37 V-FAI-2S αγιασεις G3588 T-ASN το   N-ASN στηθυνιον   N-ASN αφορισμα G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G1023 N-ASM βραχιονα G3588 T-GSN του   N-GSN αφαιρεματος G3739 R-NSM ος   V-RMI-3S αφωρισται G2532 CONJ και G3739 R-NSM ος   V-RMI-3S αφηρηται G575 PREP απο G3588 T-GSM του   N-GSM κριου G3588 T-GSF της G5050 N-GSF τελειωσεως G575 PREP απο G3588 T-GSM του G2 N-PRI ααρων G2532 CONJ και G575 PREP απο G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G846 D-GSM αυτου
HOT(i) 27 וקדשׁת את חזה התנופה ואת שׁוק התרומה אשׁר הונף ואשׁר הורם מאיל המלאים מאשׁר לאהרן ומאשׁר לבניו׃
IHOT(i) (In English order)
  27 H6942 וקדשׁת And thou shalt sanctify H853 את   H2373 חזה the breast H8573 התנופה of the wave offering, H853 ואת   H7785 שׁוק and the shoulder H8641 התרומה of the heave offering, H834 אשׁר which H5130 הונף is waved, H834 ואשׁר and which H7311 הורם is heaved up, H352 מאיל of the ram H4394 המלאים of the consecration, H834 מאשׁר of which H175 לאהרן for Aaron, H834 ומאשׁר and of which H1121 לבניו׃ is for his sons:
Vulgate(i) 27 sanctificabis et pectusculum consecratum et armum quem de ariete separasti
Wycliffe(i) 27 And thou schalt halewe also the brest sacrid, and the schuldur which thou departidist fro the ram,
Tyndale(i) 27 And sanctifie the brest of the waueoffrynge and the shulder of the heueoffrynge whiche is waued and heued vp of the ram whiche is the fulloffrynge of Aaron ad of his sonnes.
Coverdale(i) 27 And thus shalt thou halowe ye Wauebrest & ye Heueshulder (yt are waued & heaued) of ye ramme of the consecracion of Aaron & his sonnes:
MSTC(i) 27 And sanctify the breast of the wave offering and the shoulder of the heave offering which is waved and heaved up of the ram which is the full offering of Aaron and of his sons.
Matthew(i) 27 And sanctify the brest of the waueoffrynge and the shoulder of the heueoffrynge whyche is waued and heued vp of the ram which is the fulloffringe of Aaron and of his sonnes.
Great(i) 27 And thou shalt sanctifye the brest of the waueoffering: and the shoulder of the heueofferyng which is waued and heued vp of the ram of the consecracyon for Aaron and for his sonnes.
Geneva(i) 27 And thou shalt sanctifie the brest of the shaken offering, and the shoulder of the heaue offering, which was shaken to and from, and which was heaued vp of the ramme of the consecration, which was for Aaron, and which was for his sonnes.
Bishops(i) 27 And thou shalt sanctifie the brest of the waue offeryng, and the shoulder of the heaue offeryng, which is waued & heaued vp of the Ramme of the consecration for Aaron and for his sonnes
DouayRheims(i) 27 And thou shalt sanctify both the consecrated breast, and the shoulder that thou didst separate of the ram,
KJV(i) 27

And thou shalt sanctify the breast of the wave offering, and the shoulder of the heave offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of the consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:

KJV_Cambridge(i) 27 And thou shalt sanctify the breast of the wave offering, and the shoulder of the heave offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of the consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
Thomson(i) 27 And thou shalt hallow this breast dedication and the shoulder dedication which was set apart and taken from the ram of consecration on account of Aaron and his sons;
Webster(i) 27 And thou shalt sanctify the breast of the wave-offering, and the shoulder of the heave-offering, which is waved, and which is heaved up of the ram of the consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
Brenton(i) 27 And thou shalt sanctify the separated breast and the shoulder of removal which has been separated, and which has been removed from the ram of consecration, of the portion of Aaron and of that of his sons.
Brenton_Greek(i) 27 Καὶ ἁγιάσεις τὸ στηθύνιον ἀφόρισμα, καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος, ὃς ἀφώρισται, καὶ ὃς ἀφῄρηται ἀπὸ τοῦ κριοῦ τῆς τελειώσεως ἀπὸ τοῦ Ἀαρὼν, καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
Leeser(i) 27 And thou shalt sanctify the breast which hath been waved, and the shoulder which hath been lifted up, which was waved, and which was heaved up, of the ram of the consecration, of that which belongeth to Aaron, and of that which belongeth to his sons:
YLT(i) 27 and thou hast sanctified the breast of the wave-offering, and the leg of the heave-offering, which hath been waved, and which hath been lifted up from the ram of the consecration, of that which is for Aaron, and of that which is for his sons;
JuliaSmith(i) 27 And consecrate the breast of the waving and the shoulder of the offering, which shall be lifted up, and which is lifted up from the ram of fulness from that to Aaron, and from that to his sons.
Darby(i) 27 And thou shalt hallow the breast of the wave-offering, and the shoulder of the heave-offering, that hath been waved and heaved up, of the ram of the consecration, of that which is for Aaron, and of [that] which is for his sons.
ERV(i) 27 And thou shalt sanctify the breast of the wave offering, and the thigh of the heave offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
ASV(i) 27 And thou shalt sanctify the breast of the wave-offering, and the thigh of the heave-offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
JPS_ASV_Byz(i) 27 And thou shalt sanctify the breast of the wave-offering, and the thigh of the heave-offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of consecration, even of that which is Aaron's, and of that which is his sons'.
Rotherham(i) 27 And thou shalt hallow the breast of the wave-offering, and the shoulder of the heave-offering, which is waved to and fro, and which is heaved up, from the ram of installation, from that which is for Aaron, and from that which is for his sons;
CLV(i) 27 Then you will hallow the chest of the wave offering and the leg of the heave offering, which is waved and what is heaved from the ram of consecrations which is for Aaron and which is for his sons.
BBE(i) 27 So you are to make holy the breast of the sheep which is waved and the leg which is lifted up on high, that is, of the sheep which is offered for Aaron and his sons;
MKJV(i) 27 And you shall sanctify the breast of the wave offering, and the shoulder of the heave offering, which is waved, and which is lifted from the ram of the consecration, from what is Aaron's, and from what is for his sons.
LITV(i) 27 And you shall sanctify the breast of the wave offering, and the thigh of the heave offering, which is waved and which is lifted from the ram of consecration, from what is Aaron's, and from what is to his sons.
ECB(i) 27 And hallow the breast of the wave and the hindleg of the exaltment, which is waved and which is lifted of the ram of the fulfillments - of that for Aharon and of that for his sons:
ACV(i) 27 And thou shall sanctify the breast of the wave-offering, and the thigh of the heave-offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons,
WEB(i) 27 You shall sanctify the breast of the wave offering and the thigh of the wave offering, which is waved, and which is raised up, of the ram of consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons.
NHEB(i) 27 You shall sanctify the breast of the wave offering, and the thigh of the wave offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
AKJV(i) 27 And you shall sanctify the breast of the wave offering, and the shoulder of the heave offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of the consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
KJ2000(i) 27 And you shall sanctify the breast of the wave offering, and the thigh of the heave offering, which is waved, and which is raised, of the ram of the consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
UKJV(i) 27 And you shall sanctify the breast of the wave offering, and the shoulder of the heave offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of the consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
EJ2000(i) 27 And thou shalt set apart the breast of the waved offering and the shoulder of the sanctification, that which was waved and that which was sanctified of the ram of the consecrations of Aaron and of his sons;
CAB(i) 27 And you shall sanctify the separated breast and the shoulder of removal which has been separated, and which has been removed from the ram of consecration, of the portion of Aaron and of his sons.
LXX2012(i) 27 And you shall sanctify the separated breast and the shoulder of removal which has been separated, and which has been removed from the ram of consecration, of the portion of Aaron and of [that of] his sons.
NSB(i) 27 »You shall consecrate the breast of the wave offering and the thigh of the heave offering which was waved and which was offered from the ram of ordination, from the one that was for Aaron and from the one that was for his sons.
ISV(i) 27 You shall consecrate the portion of the ram of ordination that belongs to Aaron and his sons: the breast of the wave offering that was waved and the thigh of the presented offering that was presented.
LEB(i) 27 And you will consecrate the wave offering breast section and the thigh of the contribution that was waved and that was presented* from the ram of the ordination that is for Aaron and for his sons.
MLV(i) 27 And you will sanctify the breast of the wave offering and the thigh of the offering, which is waved and which is heaved up, of the ram of consecration, even of what is for Aaron and of what is for his sons,
VIN(i) 27 You shall consecrate the portion of the ram of ordination that belongs to Aaron and his sons: the breast of the wave offering that was waved and the thigh of the presented offering that was presented.
Luther1545(i) 27 Und sollst also heiligen die Webebrust und die Hebeschulter, die gewebet und gehebet sind von dem Widder der Fülle Aarons und seiner Söhne.
Luther1912(i) 27 Und sollst also heiligen die Webebrust und die Hebeschulter, die gewebt und gehebt sind von dem Widder der Füllung Aarons und seiner Söhne.
ELB1871(i) 27 Und heilige die Brust des Webopfers und den Schenkel des Hebopfers, die gewoben und der gehoben worden ist von dem Einweihungswidder, von dem, der für Aaron, und von dem, der für seine Söhne ist;
ELB1905(i) 27 Und heilige die Brust des Webopfers und den Schenkel des Hebopfers, Eig. Hebe, dh. ein Opfer, das gen Himmel gehoben und so Gott geweiht wurde; dann auch eine Gabe überhaupt die gewoben und der gehoben worden ist von dem Einweihungswidder, von dem, der für Aaron, und von dem, der für seine Söhne ist;
ELB1905_Strongs(i)
  27 H6942 Und heilige H2373 die Brust H834 des Webopfers und den H7785 Schenkel H175 des Hebopfers, die gewoben und der gehoben worden ist von dem Einweihungswidder, von dem, der für Aaron H1121 , und von dem, der für seine Söhne ist;
DSV(i) 27 En gij zult de borst des beweegoffers heiligen, en den schouder des hefoffers, die bewogen, en die opgeheven zal zijn van den ram des vuloffers, van hetgeen dat Aärons, en van hetgeen dat zijner zonen is.
DarbyFR(i) 27 Et tu sanctifieras la poitrine tournoyée et l'épaule élevée, ce qui aura été tournoyé et ce qui aura été élevé du bélier de consécration, de celui qui est pour Aaron et de celui qui est pour ses fils.
Martin(i) 27 Tu sanctifieras donc la poitrine de l'offrande tournoyée, et l'épaule de l'offrande élevée, tant ce qui aura été tournoyé, que ce qui aura été élevé du bélier des consécrations, de ce qui est pour Aaron, et de ce qui est pour ses fils.
Segond(i) 27 Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation.
SE(i) 27 Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos;
ReinaValera(i) 27 Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos:
JBS(i) 27 Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos;
Albanian(i) 27 Dhe nga dashi i përdorur për shenjtërim do të ruash gjoksin e ofertës së lëvizur dhe kofshën e ofertës së ngritur, që u takojnë Aaronit dhe bijve të tij.
RST(i) 27 и освяти грудь приношения, которая потрясаема была и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его, –
Arabic(i) 27 وتقدس قصّ الترديد وساق الرفيعة الذي ردّد والذي رفع من كبش الملء مما لهرون ولبنيه.
ArmenianEastern(i) 27 Կը սրբագործես խոյի կուրծքը որպէս նուիրաբերութիւն, ինչպէս նաեւ՝ նրա զիստը, որը նուիրագործուեց:
Bulgarian(i) 27 И да осветиш гърдите на движимия принос и бедрото на възвишаемия принос, който е бил подвижен и който е бил издигнат от овена на посвещението, от онзи, който е за Аарон, и от онзи, който е за синовете му.
Croatian(i) 27 Posveti grudi što su bile prinesene kao žrtva prikaznica i pleće što je bilo prineseno kao žrtva podizanica od ovna prinesena za posvećenje Arona i njegovih sinova.
BKR(i) 27 Posvětíš tedy hrudí obracení, a plece pozdvižení, kteréž obracíno a kteréž pozdvihováno bylo z skopce posvěcení, z toho, kterýž bude Aronův, a z toho, kterýž bude synů jeho.
Danish(i) 27 Og du skal hellige Rørelsens Bryst og Gavens Bov - som er rørt og som er tagen fra - af Fyldelsens Væder, af den, som er for Aron, og af den, som er for hans Sønner.
CUV(i) 27 那 搖 祭 的 胸 和 舉 祭 的 腿 , 就 是 承 接 聖 職 所 搖 的 、 所 舉 的 , 是 歸 亞 倫 和 他 兒 子 的 。 這 些 你 都 要 成 為 聖 ,
CUVS(i) 27 那 摇 祭 的 胸 和 举 祭 的 腿 , 就 是 承 接 圣 职 所 摇 的 、 所 举 的 , 是 归 亚 伦 和 他 儿 子 的 。 这 些 你 都 要 成 为 圣 ,
Esperanto(i) 27 Kaj sanktigu la brustajxon de skuado kaj la femuron de levado, kiuj estis skuitaj kaj levitaj el la virsxafo de konsekrado de Aaron kaj de liaj filoj;
Finnish(i) 27 Ja sinun pitää pyhittämän häälytysrinnan ja ylennyslavan, joka häälytetty on ja ylennetty on, Aaronin ja hänen poikainsa täyttämisen oinaasta.
FinnishPR(i) 27 Näin sinun on pyhitettävä heilutettu rintaliha ja anniksi annettu reisi, se, mitä on heilutettu ja anniksi annettu Aaronin ja hänen poikiensa vihkiäisoinaasta.
Haitian(i) 27 W'a pran vyann pwatrin belye ki te sèvi nan sèvis pou mete Arawon ak pitit gason l' yo apa a, w'a mete yo apa pou Seyè a. W'a balanse yo devan Seyè a tankou yon ofrann. W'a fè menm bagay la tou pou jigo w'ap wete pou prèt yo.
Hungarian(i) 27 Így szenteld meg a meglóbbált szegyet és a felemelt lapoczkát, a melyet meglóbbáltak és a melyet felemeltek, Áronnak és az õ fiainak felavatási kosából.
Indonesian(i) 27 Dalam upacara pentahbisan imam, dada dan paha domba jantan yang dipakai dalam upacara itu harus dipersembahkan sebagai persembahan unjukan bagi-Ku dan dipisahkan untuk para imam.
Italian(i) 27 Così santifica il petto di offerta dimenata, e la spalla di offerta elevata, che sarà stata dimenata ed elevata, del montone delle consacrazioni e di ciò che è stato offerto per Aaronne, e per li suoi figliuoli.
ItalianRiveduta(i) 27 E consacrerai, di ciò che spetta ad Aaronne e ai suoi figliuoli, il petto dell’offerta agitata e la coscia dell’offerta elevata: vale a dire, ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato;
Korean(i) 27 너는 그 흔든 요제물 곧 아론과 그 아들들의 위임식 수양의 가슴과 넓적다리를 거룩하게 하라
Lithuanian(i) 27 Pašventinsi aukos krūtinę ir petį, kuriuos atskyrei iš avino Aaronui ir jo sūnums.
PBG(i) 27 Poświęcisz też piersi obracania i łopatkę podnoszenia, którą obracano, i którą podnoszono, z barana poświęcenia dla Aarona, i dla synów jego.
Portuguese(i) 27 E santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, isto é, aquilo do carneiro de consagração que for de Arão e de seus filhos;
Norwegian(i) 27 Og du skal hellige svingebrystet og løftelåret - det som svinges og det som løftes av Arons og hans sønners innvielses-vær.
Romanian(i) 27 Să sfinţeşti pieptul legănat şi spata ridicată din berbecele care va sluji la închinarea lui Aaron şi a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănîndu -l într'o parte şi într'alta, spata înfăţişînd -o înaintea Domnului prin ridicare.
Ukrainian(i) 27 І посвятиш грудину колихання та стегно приношення, що були колихані, і що було принесене з барана рукоположення, з того, що Ааронове, і з того, що синів його.